harmoniserte_intervaller

Harmoniserte intervaller

Harmoniserte intervaller er sekvenser av to-klanger etter en skala, som i tostemt sang. På instrumenter som gitar og fele kaller de dobbeltgrep - «double stops» på engelsk.

Selv om de vanligste intervallene som brukes er terser og sekster fra diatoniske dur- og moll-skalaer, kan man også harmonisere alle andre mulige intervall fra en hvilken som helst skala. Andre interessant er for eksempel Barry Harris fire oktatoniske skalaer.

Nøkkelen til oversikt over hvordan intervallene fordeler seg over gitarens gripebrettet, og få det inn i fingrene, er å merke seg hvor de vanligste skalaenes halvtrinn befinner seg på hver streng.

Diatoniske skalaer har 7 trinn, og i dur befinner halvtrinnene befinner seg mellom trinn 3 og 4, og mellom trinn 7 og 1 i dur. Tenk over det. At trinn 3 er skalaens ters, 4 er kvarten, 7 er septimen, og 1 er grunntonen.

I c-dur finner du da det halve trinn mellom e og f, og mellom b og c.

Hvor er det på de tre lyseste strengene. Spill c-durskalaens noter opp og ned på hver av strengene og merk deg dette, og at alle andre trinnavstander er heltoner.

Se også intervaller

Harmoniserte terser er de tonene som har en avstand på stor eller liten ters i en gitt diatonisk skala.

Hvordan ser tersene ut på gripebrettet?

Stor terser først. Merk at fra streng 3 til 2 danner en stor ters et annet mønster enn over de andre strengene:

 • Streng 2 til 1.
 • Streng 3 til 2.
 • Streng 4 til 3.
 • Streng 5 til 4.
 • Streng 6 til 5.

Så små terser. Her får du det samme forholdet med at samme intervall blir annerledes fra streng 3 til 2:

 • Streng 2 til 1.
 • Streng 3 til 2.
 • Streng 4 til 3.
 • Streng 5 til 4.
 • Streng 6 til 5.

Spill de harmoniserte terser i C-dur opp og ned, på strengene 2 og 1.

|--0--1--3--5--7---8--10--12--12--10---8--7--5--3--1--0--|
|--1--3--5--6--8--10--12--13--13--12--10--8--6--5--3--1--|
|--------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------|

Legg merke til den rekkefølge du får av små og store harmoniserte terser i C-durskalaen:

Stor ters liten ters liten ters stor ters stor ters liten ters liten ters stor ters
C → E D → F E → G F → A G → B A → C B → D C →

En grei måte å se strukturen på, er med skalaen angitt på gripebrettet. Her er C-durskalaen med tersene merket på henholdsvis strengene 2 og 1; 3 og 2; 4 og 3; 5 og 4. Du spiller da de likefargede parene opp og ned, som i gitar-tabulaturet over.

Den letteste måten å få det inn i fingrene på, er å lage deg små enkle melodier på noen få toner langs en enkelt streng i skalaen først, og så deretter harmonisere melodiene ved å henge på tonen nedenfor. Men det er selvfølgelig ingen tvang at du må harmonisere enhver tone i melodiene dine. Prøv for eksempel å nøye deg med annenhver tone, eller en meloditone her og der, som du synes det passer.

Spill med harmoniserte intervaller er på engelsk kjent som «double stops» eller «dyads» (toklang). Det er veldig vanlig i contry, blues og jazz, og også i klassiske gitarstykker finner du mye av det.

Hvordan lager du dem? Vi tar utgangspunkt i C-durskalaen og to oktaver av den: C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C. Det er aller lettest å øve inn dette fra C-durskalaen, hvis du kan vet hvilke toner du har hvor på gitarhalsen.

For å finne harmoniserte terser tar vi dem fra tersene i skalaen oppover -dvs. annenhver tone i skalaen. Altså: For å finne en ters tar du altså en hvilken som helst tone fra skalaen, hopper over en tone og finner dermed tersen til denne tonen slik:

C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C
C  E | | | | | | | | | | | |
| D  F | | | | | | | | | | |
| | E  G | | | | | | | | | |
| | | F  A | | | | | | | | |
| | | | G  H | | | | | | | |
| | | | | A  C | | | | | | |
| | | | | | H  D | | | | | |
| | | | | | | C  E | | | | |
C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C

Legg merke til at ved å ta annenhver tone i skalane, blir noen av intervallen store terser, mens andre blir små. Husk at det bare er en halvtone fra tonene E og F, og tonene H og C, mens avstanden mellom tonene ellers i skalaen er på en heltone. Mao. når du ikke passerer E-F, eller H-C, så har du store terser. Du får da dette mønstret (når du begynner fra tonen C):

Stor-liten-liten-stor-stor-liten-liten…

Mao: Stor ters får du på skalatrinnene 1, 4, og 5 i durskalaen, mens du får små terser på trinnene 2, 3, 6 og 7.

La oss nå legge merke til hvor det er halvtoner og hvor du har heltonetrinn mellom tonene i skalaen:

 C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C
 T T h T T T h T T h T T T h
 T = Tone - der trinnet mellom to tonene i skalaen er på en helttone.
 h = halvtone - som vi har der trinnet mellom to toner er en halvtone.

Du ser at avstanden mellom

 C E = T + T = 2 heltoner = 4 halvtoner = intervalltallet 3 (M3) 
 D F = T + h = 1½ heltone = 3 halvtoner = intervalltallet b3 (m3) 
 E G = h + T = 1½ heltone = 3 halvtoner = intervalltallet b3 (m3) 
 F A = T + T = 2 heltoner = 4 halvtoner = intervalltallet 3 (M3) 
 G H = T + T = 2 heltoner = 4 halvtoner = intervalltallet 3 (M3) 
 A C = T + h = 1½ heltone = 3 halvtoner = intervalltallet b3 (m3) 
 H D = T + T = 1½ heltone = 3 halvtoner = intervalltallet b3 (m3) 
 C E = T + T = 2 heltoner = 4 halvtoner = intervalltallet 3 (M3) 

La oss overføre denne informasjonen til gitarens gripebrett. Merk hvor avstanden mellom dobbelt

E|-F-|---|-G-|---|-A-|---|-H-|-C-|---|-D-|---|-E-|---|---|
||-C-|---|-D-|---|-E-|-F-|---|-G-|---|-A-|---|-H-|-C-|---|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Det samme uttrykt i tabulatur.

Prøv å spille det oppover og nedover gitarhalsen. Hvis du prøver å spille en melodi med de harmoniserte intevallene, vil du høre at de er harmoniske. Hvis du ikke hører det, så spiller du enten feil, eller så trenger du å trene opp øret ditt til å gjenkjenne harmonien. Et skritt på veien dit er å rett og slett spille dem og lytte.

  M3 m3 m3 M3   M3 m3 m3
  E  F  G  A    H  C  D 
  C  D  E  F    G  A  H
|---0---1---3---5---|---7---9---10--12---|
|---1---3---5---6---|---8---10--12--13---|
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|

Slik kan du lage harmoniserte intervaller for alle slags skalaer. For å se at du kan harmonisere også andre intervaller, la oss omvende (invertere) intervallet. Ved omvending (inversjon) av terser får du sekster:

||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||-C-|---|-D-|---|-E-|-F-|---|-G-|---|-A-|---|-H-|-C-|---|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||---|-E-|-F-|---|-G-|---|-A-|---|-H-|-C-|---|-D-|---|-E-|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Det samme uttrykt i tabulatur:

  C  D  E  F    G  A  H C
|-------------------|--------------------|
|---1---3---5---6---|---8---10--12--13---|
|-------------------|--------------------|
|---2---3---5---7---|---9---10--12--14---|
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|

Hvis du prøver å spille dette, så ser du at du fortsatt kan spille harmonisk klingene melodier med dem. Og det fra sekster i dette tilfellet.

Omvending / inversjon: Små terser blir til store sekster og omvendt Hvis du legger ekstra merke til noe her, det er at små terser blir til store sekster, mens store terser blir til små sekster. Figuren nedenfor illustrerer at ved omvending av harmonisert terser, så blir små terser til store sekster og omvendt (svart), mens store terser blir til små terser. Blå farge illustrerer intervaller med store terser og små sekster, mens svarte har store terser og små sekster.

Illustrasjon av omvending av harmonisert intervall

Studer denne figuren nøye. Den viser også hvor du kan spille det samme harmoniserte intervallet på gitarhalsen. Se på to og to strenger av gangen, og øve på å spille de harmoniserte intervallene oppover og nedover gitarhalsen.

Overført på den metoden vi begynte med, blir omvendingen av harmoniserte terser til sekster slik:

  Hermoniserte terser      Omvending av terser gir sekster

C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C   C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C
C  E | | | | | | | | | | | |   | | E     C | | | | | | |
| D  F | | | | | | | | | | |   | | | F     D | | | | | |
| | E  G | | | | | | | | | |   | | | | G     E | | | | |
| | | F  A | | | | | | | | |   | | | | | A     F | | | |
| | | | G  H | | | | | | | |   | | | | | | H     G | | |
| | | | | A  C | | | | | | |   | | | | | | | C     A | |
| | | | | | H  D | | | | | |   | | | | | | | | D     H |
| | | | | | | C  E | | | | |   | | | | | | | | | E     C
C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C   C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C

På samme måte kan du generere andre harmoniske intervaller.

  Hermoniserte kvarter        Hermoniserte kvinter

C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C   C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C
C   F | | | | | | | | | | |   C    G | | | | | | | | | |
| D   G | | | | | | | | | |   | D    A | | | | | | | | |
| | E   A | | | | | | | | |   | | E    H | | | | | | | |
| | | F   H | | | | | | | |   | | | F    C | | | | | | |
| | | | G   C | | | | | | |   | | | | G    D | | | | | |
| | | | | A   D | | | | | |   | | | | | A    E | | | | |
| | | | | | H   E | | | | |   | | | | | | H    F | | | |
| | | | | | | C   F | | | |   | | | | | | | C    G | | |
C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C   C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C
  Hermoniserte septimer        Harmoniserte Oktaver

C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C   C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C
C      H | | | | | | | |   C       C | | | | | | |
| D      C | | | | | | |   | D       D | | | | | |
| | E      D | | | | | |   | | E       E | | | | |
| | | F      E | | | | |   | | | F       F | | | |
| | | | G      F | | | |   | | | | G       G | | |
| | | | | A      G | | |   | | | | | A       A | |
| | | | | | H      A | |   | | | | | | H       H |
| | | | | | | C      H |   | | | | | | | C       C
C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C   C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C
   Harmoniserte Noner

C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C-D
C        D | | | | | | |
| D        E | | | | | |
| | E        F | | | | |
| | | F        G | | | |
| | | | G        A | | |
| | | | | A        H | |
| | | | | | H        C |
| | | | | | | C        D
C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C-D

Du må øve inn et flytende spill av slike intervaller automatisk på gripebrettet. Viktig som en etappe på veien mot å begynne å spille og bygge akkorder.

 • Sekster - sjette skalatrinn i
  • Stor sekst (6)
  • Liten sekst (b6)

Harmoniserte sekster i C-dur på gitarhalsen

 • Decimer - samme som terser + en oktav.
  • Stor decim (10)
  • Liten decim (b10)

Harmoniserte decimer - oktav + ters - i C-dur på gitarhalsen

 • Oktaver (8)
 • Septimer (oktavspill popularisert av Wes Montgomery)
  • Stor septim (7)
  • Liten septim (b7)
 • Kvarter
  • Ren kvart (4)
 • Kvinter
  • Ren kvint (5)
  • Forminsket kvint (b5)
 • Noner
  • Stor none (9)
  • Liten none (b9)

Noner harmonisert etter C-durskalaen eller A-mollskalaen

Legg merke til at den store nonen havner i samme bånd når grunntonen befinner seg på A-strengen (5. streng) og D-strengen. Mens når den er på sjette streng er stor none alltid tre strenger nedenfor og ett bånd lavere.

Ta noen eksempler på akkorder med noner.

Først none-akkord med grunntonen på 6. streng. Hvis vi tar G som grunntonen i en akkord, er stor none A og liten noen Ab.

Stor none: G9sus4 -> G9 - > (med resolusjon til for eksempel C6/9). **Liten none:** G7sus4b9 -> G7b9. Legg merke til at hvis vi tar en liten none i stedet, så kommer den lille nonen (Ab) to bånd lavere på G-strengen (streng 3).

None-akkorder med grunntonen på 5. streng: Vi tar C som grunntone. Da er stor none D, og liten noen Db. Merk at stor none alltid er i samme bånd, tre strenger nedenfor.

Stor none: <html>C9sus4G9, (for eksempel med resolusjon til F6/9 eller Fmaj7 F6/9)

 • harmoniserte_intervaller.txt
 • Sist endret: 14 dager siden
 • av admin