gripebrettet:notene_pa_gripebrettet

Notene på gripebrettet

Først litt bakgrunnstoff om notenes layouten på gitarhalsen på en standard stemt gitar.

De fleste er klar over at avstanden mellom båndene på gitarhalsen er på én halvtone. En halvtone er det minste intervallet mellom de tolv tonene vi finner i vestlig musikk 1). Men her er de tolv tonene.

A-Hb-H-C-Db-D-Eb-E-F-Gb-G-Ab

Du kan spille dem på den 5. strengen:

||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
A|-Hb|-H-|-C-|-Db|-D-|-Eb|-E-|-F-|-Gb|-G-|-Ab|
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 

At vi i Europa skrive H i stedet for B, skyldes en forveksling av b med h i middelalderen, da trykking ennå ikke var oppfunnet, og tekster måtte formeres gjennom avskrift for hånd. De to bokstavene b og h var vel skrevet så likt at de lett kunne sammenblandes når man kopierte en tekst.

Gitaren er stemt i kvarter. Altså, intervallet mellom strengene er på en kvart 2). Unntaket er avstanden mellom 3 og andre streng, som er en ters3).

Med standard stemming (EADGHE) er notene lagt ut på denne måten opp til tolvte bånd:

1 E ||--F-|-Gb-|--G-|-Ab-|--A-|-Hb-|--H-|--C-|-Db-|--D-|-Eb-|
2 H ||--C-|-Db-|--D-|-Eb-|-E--|--F-|-Gb-|--G-|-Ab-|--A-|-Hb-|
3 G ||-Ab-|--A-|-Hb-|--H-|--C-|-Db-|--D-|-Eb-|--E-|--F-|-Gb-|
4 D ||-Eb-|--E-|--F-|-Gb-|--G-|-Ab-|--A-|-Hb-|--H-|--C-|-Db-|
5 A ||-Hb-|--H-|--C-|-Db-|--D-|-Eb-|--E-|--F-|-Gb-|--G-|-Ab-|
6 E ||--F-|-Gb-|--G-|-Ab-|--A-|-Hb-|--H-|--C-|-Db-|--D-|-Eb-|
 |       |     |     |     |
 0       3     5     7     9

Det kjedelige med den layouten som standard stemming gir, er at avstanden mellom den 3. og den 2. er en halvtone mindre enn mellom de andre strengene. Intervallet mellom 3. og 2. streng er en stor ters (4 bånd), mens strengavstanden ellers er på en ren kvart (5 bånd). Se mer om det under head-metoden.

Her er et par øvelser som kan hjelpe å få dette inn i fingrene:

Legg merke til i oversikten over alle tonene over

1 E ||--F-|----|----|----|----|----|--H-|--C-|----|----|----|--E-|--F-|
2 H ||--C-|----|----|----|--E-|--F-|----|----|----|----|----|--H-|--C-|
3  ||----|----|----|--H-|--C-|----|----|----|--E-|--F-|----|----|----|
4  ||----|--E-|--F-|----|----|----|----|----|--H-|--C-|----|----|----|
5  ||----|--H-|--C-|----|----|----|--E-|--F-|----|----|----|----|----|
6 E ||--F-|----|----|----|----|----|--H-|--C-|----|----|----|--E-|--F-|
 |       |     |     |     |     |
 0       3     5     7     9     12

1)
du kan riktignok lage mikrotoner eller blånoter, ved å tøye strengene.
2)
en kvart er et intervall som svarer til fem bånd på gitarhalsen. Strengene har samme avstand som avstanden mellom tonene når du går kvintsirkelen mot klokka. Se HEAD-metoden
3)
det vil si en stor ters = fire bånd på gitarhalsen.
 • gripebrettet/notene_pa_gripebrettet.txt
 • Sist endret: 13 år siden
 • av 127.0.0.1