backing_tracks

Backing Tracks

Hvis du ikke har et band å øve med, kan du hjelpe deg med «<lang en>backing tracks</lang>», «<lang en>jam tracks</lang>», «<lang en>play-along tracks</lang>».

For at dette innholdet skal vises må du ha Adobe Flash Plugin.

<wrapper>These backing tracks may be downloaded and used for any purpose, with no restrictions whatsoever.

Except for «The Thrill Is Gone» and «Stormy Monday Blues,» they are all in the 12-bar blues format.

The tracks that are for drums alone also follow the 12-bar form.

This project was funded by the University of Iowa Research Experiences for Undergraduates program. The research assistants were Justin LeDuc and Harlan Muir.</wrapper>

Gratis tilgjengelige backing tracks og jam tracks online:

  • Blues, pop, rock…
  • Jazz og jazzblues
    • Hal Crook Play-Alongs Høy kvalitet. En kjemperessurs med et representativt utvalg av jazz standarder bestående av 46 forskjellige «<lang en>play-along tracks</lang»>, pluss «<lang en>leadsheets</lang»> med noterte «<lang en>Guide Tone Line</lang»>s for forskjellige instrumenter: C (piano, gitar), Bb, Eb, og bass (F-nøkkel) + et eget ark med oversikt over ledetoner. Det er også en online multitrack-mikser, hvor du da kan spille av med eller uten diverse instrumenter. Du kan også laste ned ferdigemiksede MP3-filer med uten forskjellige instrumenter.
    • <lang en>Ralph Patt's Jazz Backing Tracks</lang> ca 500 jazz standarder. Synes å være BiaB-spor basert Ralph Patt «<lang en>vanilla changes</lang»>. Jazz-standarder med så enkle

Kommersielle backing tracks jazzbacks.com playjazznow.com Ameritz er en kommersiell leverandør av backing tracks. De har over 10 000 for de fleste sjangre, og også en uten gitar. Det er 4£ per track. Nyttig ressurs når det er en sang du trenger å lære. Du kan bruke dem til dine egne innspillinger.

  • backing_tracks.txt
  • Sist endret: 6 år siden
  • av admin