online_programmer:akkorddekoder

Akkorddekoder

Akkorddekoder

Din nettleser ignorerer <APPLET> taggen!

En akkord som består av de og de notene, hvilken akkord er det? Ved hjelp av akkorddekoderen (reverse chord decoder) kan du finne ut det. Finne MULIGE - vel og merke! - akkordnavn utfra tre eller flere noter. «Mulige akkorder» fordi programmet ikke lar deg angi grunntonen, slik at det dermed blir mer flertydig enn nødvendig. Så skriver du inn notene for Am7 for eksempel (A, C, E, G), så vil den foreslå C6, som består av de samme notene som Am7.

Merk notene i sjekkboksene med musa, og klikk «Find Chord». (OBS! Brukere av MSIE må klikke en gang på appleten for å kunne føre inn notene).

Du kan for eksempel bruke den til å finne ut hvilke akkorder som inngår i, eller passer med en skala. Ta for eksempel den miksolydisk skalaen.

    Den miksolydiske skalaen i to oktaver fra 6. streng

  fingersetting    toner m/rot i 8. bånd     intervaller
|---|-1-|---|---|---|  |---|-C-|---|---|---|  |---|-8-|---|---|---|
|---|-1-|---|-3-|-4-|  |---|-G-|---|-A-|-Bb|  |---|-5-|---|-6-|b7-|
|-1-|---|-3-|-4-|---|  |-D-|---|-E-|-F-|---|  |-2-|---|-3-|-4-|---|
|-1-|-2-|-3-|-4-|---|  |-A-|-Bb|---|-C-|---|  |-6-|b7-|---|-1-|---|
|-1-|-2-|---|-4-|---|  |-E-|-F-|---|-G-|---|  |-3-|-4-|---|-5-|---|
|---|-2-|---|-4-|---|  |---|-C-|---|-D-|---|  |---|-1-|---|-2-|---|

Du skal harmonisere den? Ok. Du kan med en gang konkludere med at siden tre av akkordene har ikke Bb (b7), så er dermed de akkordene de samme som i durskalaen. Merk at noten Bb er den samme som A#.

C miksolydisk akkordskala CDEFGABbCDEFGA
I C7 C E G Bb
i Dm7 D F A C
ii Em7b5 E G Bb D
IV Fmaj7 F A C E
v Gm7 G Bb D F
vi Am7 A C E G
VII Bbmaj7 Bb D F A
Intervaller1234567123456
 • online_programmer/akkorddekoder.txt
 • Sist endret: 13 år siden
 • av 127.0.0.1