Lilypond

Her kommer det snart en artikkel om hvordan gitarister kan bruke Lilypond, programmet Frescobaldi, samt en egen app (Akkordutforsker) der du kan klikke inn et grep på et virtuelt gripebrett, og få ut lilypond-kode som dette, for akkord-diagrammer:
<g, f g b>4^\markup { \fret-diagram-terse #"3;x;3;o;o;x;" } 

Denne koden kan så kopieres og limes over i en màl i programmet Frescobaldi (se màl nedenfor). Frescobaldi kan så i sin tur eksportere notene du får ut til PDF eller til et bilde eller vektorgrafikk.

I mellomtiden her er Ben Lemon's Lilypond-guide:

Enkel mal for lilypond mal.ly

 
\version "2.19.55" 


% For å kunne bruke akkorddiagrammer fra Akkord-utforsker, er det enklest å bruke 
% engelske notenavn. Du mao. ha koden "\language "english"" i dokumentet som 
% vist nedenfor. For eller må du skriver om alle notene. Engelske notenavn  
% betyr å skriver af for aes (for noten Ab), for eksempel. "f" står for "flat". 
% Og, i stedet for å skrive ais (for noten A#), så skriver man as, der s står 
% for "sharp". 

\language "english" 

% og for det andre kan du ikke bruke relativ note input, uten å måtte gå inn å redigere 
% oktavmarkering - komma er en oktav ned, apostrof en opp i relativ. I ikke-relativ modus 
% er e, en bestemt note. 

minMusikk = { 
   \tempo 4 = 120 
 e4 g b 
 <c g e c'>~1 
 c8 d e f g af a b 
 <c g e c'>2 
 <g, f g b>4^\markup { \fret-diagram-terse #"3;x;3;o;o;x;" } 
 <c e g c'>~1^\markup { \fret-diagram-terse #"x;3;2;o;1;x;" } 


} 

\score { 
 \new StaffGroup << 
  \new Staff { \clef "treble_8" \minMusikk } 
  \new TabStaff { \clef "moderntab" \new TabVoice \minMusikk } 
 >> 
 \layout { 
  indent = 0 
  \context { 
   \Staff 
   \omit StringNumber 
  } 
 } 
 \midi { } 
} 

 • lilypond.txt
 • Sist endret: 3 år siden
 • av admin