impro-visor

Impro-Visor - instruktiv programvare som hjelper musikere å improvisere over akkorder

Impro-Visors ikon

Impro-Visor® er et ekspertprogram som hjelper musikere å komponere jazz- og bluessoloer og akkorprogresjoner. Men det er et ekstremt nyttig program for alskens solister og improvisatorer. Det genererer «<lang en>play-alongs</lang»> fra akkorder (automatisk akkopagnering) og soloer fra et sett med «gramatiske» regler, du kan bruke det for å transkribere, og som en notatbok for dine soloer og solo-ideer. Du kan bruke det for å øve inn ved å repetere partier i forskjellig tempo. For nybegynnere har det også funksjonalitet for innøving av skalaer, arpeggioer, celler og licks over en gitt akkordprogresjon. Med programmet følger det også med en fake-bok, «The Imaginary Book» med akkordene («<lang en>Chord charts; Chords-Only Fakebook</lang»>) til over 2500 låter i forskjellige stilarter, dog mest jazz!.

For et kjapt inntrykk av programmet, her er noen skjermutklipp med midi «<lang en>Sample Impro-Visor Solos</lang»>, eller se videoen nedenfor.

Impro-visor kan også brukes for å komponere, transkribere, transponere, og til å lage alskens øvelser over en akkordprogresjon, som øving på apreggioer, skalaer, melodier etc. Disse kan hentes rett ut av <lang en>«Advice»</lang>-menyen i programmet, noe av det beste med Impro-Visor. Se liste over hele <lang en>60 Ideas for Using Impro-visor</lang>, og Impro-Visor Uses, som inneholder tips om hva du kan bruke programmet til.

Det er det eneste gratis notasjonsprogrammet der notene du legger inn kan avspilles i ulike stilarter som swing og bossa og ballade (jazz), og vals, afro, zydeco, rock, blues, bluegrass, country, reggae, funk og mer. Reportoaret av stiler kan utvides av bruker (<lang en>piano-roll GUI</lang>) eller hentes ut fra MIDI-filer.

OPPDATERT: En kritikk er at det er litt tungvindt å legge inn noter med mus. I siste utgaven (versjon 5.15) har det nå blitt mye enklere å legge inn noter med mus. Pass bare på å justere «paralax» hvis notene ikke kommer der du har muspekeren. Men fortsatt er nok det mest effektive på lang sikt å legg inn melodier med tekst-input (se legg inn melodier med tekstinput nedenfor).

Impro-Visor, eller <lang en>«Improvisation adVisor»</lang>, er et eksperprogram og musikknotasjonsprogram myntet på solister og improvisatorer som gir råd og dåd for improvisering over <lang en>lead sheets</lang>, eller forsåvidt over en hvilken som helst akkordprogresjon. Det er spesielt giret for jazz-improvisering. Men egner seg også for andre sjangre. Programmet er utviklet av professor Bob Keller og en gruppe stundenter som del av en hans forskning ved <lang en>Harvey Mudd College</lang>, USA.

Impro-Visor har noe av den samme funksjonaliteten som Band-in-a-Box (BIAB), med automatisk akkopagnering i forskjellige stiler, basert på en akkordprogresjon. Og Impro-Visor kan brukes på noe av den samme måte som BiaB. Du skriver inn akkordene fra en sang og får automatisk et backingtrack eller akkopagnement til progresjonen.

Men Impro-Visor er først og fremst utviklet som et verktøy som gir råd og dåd for utvikling av soloer, legge inn noter og få ideer til improvisasjon.

Programmet kan automatisk generere en solo for deg, det har «kunnskap» om akkorder og skalaer og har et vokabular av celler og licks osv.

 • Noteskriveprogram, notasjonsprogramvare
 • Automatisk akkompagnering - som Band-in-a-Box.
 • Lickgenerator: Atomatisk generering av melodier -dvs. «improviserte soloer» basert på akkordprogresjon og forskjellige stiler.
 • Ekspertprogram for improvisasjon: gir info og råd om hvilke skalaer, riff og celler, noter og arpeggioer, noter etc. som du kan bruke når du skal komponere en solo og for å forstå sanger og jazzharmoni. Arpeggio og skalaer osv. kan legges i partituret med et enkelt klikk. Nyttig ved innøving av arpeggioer.
 • Lett å skrive inn egne akkorder og melodier.
 • Kan brukes for transkribering av soloer.
 • Du kan bruke det som en database for dine riff.
 • «The Imaginary-Book» har akkordprogresjoner for 2500 sanger («Lead Sheets»)
 • Massevis av øvingsmatriale.
 • Har et eget notasjonsspråk for å skrive akkordprogresjoner og melodier i ASCII-format «Impro-Visor Leadsheet Mini-Language».
 • Kan eksportere til MIDI
 • MusicXML - kan fra versjon 4.07 eksportere til formatet MusicXML som så kan importeres til annen notasjonsprogramvare som Sibelius, Finale etc., og en lang rekke annen programvare. For oversikt over musikkprogrammer som støtter dette formatet, Se Recordare.com sine sider om <lang en>MusicXML Software</lang>

Ny brukermanual Using Improvisor

Her er Impro-Visors brukerveiledning og hjelp.

Grensesnittet er litt fremmedartet, så det tar litt tid å vende seg til det. Her skal jeg prøver å gi en liten innføring slik at du kommer igang mest mulig knirkefritt, for dette er et meget nyttig program.

Du kan skrive inn akkorder på tekstlinja kalt Textual Entry, slik. I hjelp-menyen til programmet finner du en oversikt over all tilgjengelig besifring:

F7 | Bb7 | F7 | / | Bb7 | Bdim7 | F6 Bb7 | Am7 D7 | Gm7 | C7sus4 | F7 D7 | Gm7 C7 |

Tast <enter>, og resultatet vises da som nedenfor og progresjonen kan nå spilles av som backing track.

Av bildet over ser du at den første akkorden i partituret har en rød strek med en boks rundt seg. Boksen viser at akkorden er selektert. Med en gang du klikker der vil det legges til en note. Hvis du legger til en feil note kan du klikke «z» for å angre. Hvis du ønsker å selektere et område uten å legge til en note, holder du nede Skift-tasten og skift-klikker i partituret.

Når et område er selektert kan du også høyreklikke og få fram en kontekstmeny som viser deg hva du kan gjøre med et selektert område. Det unike med dette ekspertprogrammet er det nederste punktet i menyen, nemlig «Advice». Klikker du på den, så vil det åpne dialogboksen «Advice». Og du finner her en stor samling i form av forskjellige menyer med arpeggioer, skalaer, celler, idiomer og licks, som du bare kan klikke på for å legge inn å høre på. Poenget her å klikke seg fram til noe man synes er bra og som man enten vil øve på, eller arbeide videre med. Innholdet er er ganske enkelt imponerende og en gullgruve for improvisatorer i alle sjangre.

For nårmere råd og dåd om hvilke skalaer, moduser, noter, licks, idiomer (over en akkord), sitater etc. som passer til en gikk akkord elller akkordprogresjon, skift-klikk på område som har den akkorden du vil ha råd for. Skift-klikk to ganger hvis du allerede har markeringen et annet sted. Så høyreklikker du inne i markeringen, for å få opp kontekstmenyen. Og fra den velger du Advice.

Du får da oversikt over alle akkordens noter, du får råd om mulige akkordsubstitusjoner, du får oversikt over «tension notes» og akkordens ekstensjoner. Videre får du oversikt over alle skalaer som passer til akkorden!, du får en smørbrødliste over mulige cells, idiomer (over en akkord), lick (over flere akkorder) og også endel quotes (-dvs. lånt fra andre sanger eller soloer) som passer for eller eller flere akkorder.

Det følgende er tre av «Advice»-menyene for F7 (som går til Bb7). Hver av linjene er egne menyer. Når du klikker på en oppføring, et «advise» i menyen, legges notene inn på notearket.

Impro-Visors advice-meny

Et annet ekspertprogram for jazz improvisering som gir råd om denslags er forøvrig «THoTH».

Først legg merke til «konstruksjonslinjene». Vises når du holder musa over en takt. Konstruksjonslinjene styrer noteverdiene som kan legge inn i en takt. Standard er her åttendelsnoter. For å endre noteverdien markerer du et område og taster inn ønsket tall. Klikker du for eksempel tasten «3» får du «gridlines» for trioler. «2» gir deg åttendelsnoter. «4» gir deg 16-delsnoter osv. «6» gir deg sekstendelstrioler etc.

Konstruksjonslinjer i Impro-visor

2-tallet viser her at hver firedelsnote er inndelt i to - dvs. legge inn åttendelsnoter.

Noteverdiene kan også dras ut og inn med musa - dvs. klikke på tallet og dra i konstruksjonslinjene.

Troler og sekstendelsnoter

En liten svakhet ved grensesnittet, i alle fall på Windows, er at når du bruker musa for å legger inn melodilinjer, så kommer notene ikke altid kommer der de skal. For å få notene plass kan da følgende hurtigtaster være en god hjelp:

Hurtigtast Funksjon
skift+musklikk Velg område uten å legge inn note. For å markerer et område, hold ned skift-tasten, og klikk med musa der du vil at markeringen skal begynne, og så der du vil den skal slutte
Esc Escape-tasten for å fjerne markering
z Angre
Hurtigtast Funksjon
r legger inn pause i markert område
e flytt markert note en halvtone opp
d flytt markert note en halvtone ned
t flytt markert note opp en oktav
g flytt markert note en oktav ned
skift+t flytt markert note opp harmonisk
skift+g flytt markert note ned harmonisk
f flytt markering til neste note
a flytt markering til forrige note
mellomrom Endre note fra kryss til enharmonisk b eller omvendt
Akkorder
skift+r juster markerte noter slik at de kommer i harmoni med akkordene
skift+e flytt akkorder i markert område en halvtone opp
skift+d flytt akkorder i markert område en halvtone ned
skift+x Klipp ut akkorder i markert område

Tverrstrekene som går opp i notesystemet, viser hvor det er plass til å legge inn en note eller pause (hurtigtast «r» på merket område).

Andre måter å legge inn noter / melodier på Vi har sett at du kan legge inn noter vha. «Advice»-menyen og ved å peke og klikke. Andre måter er at programmet også er kompatibelt med bruk av midi-instrument (krever egen pickup for gitar). Atter andre måter er vha blyantverktøy som du bruker for å tegne en kontur over partituret - og så vil det legge seg noter inn som automagisk er harmoniske med progresjonen. Endelig kan du redigere notene direkte vha. tekst med en egen syntaks der du angir tonehøyde og noteverdi.

Noter kan også skrives inn fra tekstlinja. Og det er den raskeste måten å legge inn noter i Impro-Visor! Et godt råd er først som sist å bestemme seg for å venne seg til denne måten. Enkelest når du først har kommet inn i det!

Tips: En god måte å lære seg notasjonen for å legge inn melodier er å sjekke notasjonen fra eksisterende «lead sheets».

I Impro-Visor blir melodier (og akkorder) lagret i en egen tekst-notasjon, som kan legges inn fra samme sted som akkordene (Textual Entry).

Notasjonsreglene for Impro-Visor: note[(alternativer:)fortegn|noteverdi|triol|oktav]

* note: notene skrives med små bokstaver (a, b, c, d, e, f, g) * alternativer:

 • fortegn (# eller b) skrives. Eksempel: c#
 • oktav (+ og -). Legg til en minus eller pluss for å plassere en note en oktav ned eller opp. Eksempel: c#+
 • noteverdi (notens varighet): 1 = helnote, 2 = halvnote, 3 = kvartnote, 8 = åttendelsnote. Eksempel: c#+8 (leses: C#, en oktav opp, og åttendelsnote)
  • punktert note (.): multipliserer noteverdien med 1,5. c#+8.
  • triol (/3): Eksempel: c#+8/3 (leses: C#, én oktav opp, åttendels varighet, triol). Multipliserer noteverdien med 2/3.

Her er et eksempel på tekst-imput av melodi:

Følgende er skrevet inn i felte Textual Entry

[r8 gb8 g8 bb8 a8 g8 f8 d8 g8 c+8 r4 r8 bb4 a8 bb8 f+8 d+8/3 bb8/3 g8/3 a8 gb8 g8 db8 r4 r8 a8 a8 bb4 a8 c+8 a8 g8/3 f8/3 g8/3 g4. f+8 d+4 r8 e+8 e+8 d+8 a8/3 bb8/3 b8/3 c+4 r8 a8 bb8 a8 ab8 a8 c+8 a8 bb8 c+8]

Slik vises det i Impro-Visor:

Tips for litt enklere syntaks i Impro-visor

Når du skriver inn akkorder og melodier fra tekstlinja i Impro-Visor, vil du finne at en linje som denne

g4 e8 c8 a-8 b-8 c8/3 e8/3 g8/3 b8 e8 a8 g8 e8 f8 d8 d#8 e8 f8 a8 c+8 e+8 a8 d+8 d+8 d#+4 c+8 b8 r2 Cmaj7 | A7 | Dm7 | B7 |

kan skrives på en måte som er klarer og lettere å lese - med akkordene og melodiene i samme takt, og med taktstrek - med pipe-tegn (|):

Cmaj7 g4 e8 c8 a-8 b-8 c8/3 e8/3 g8/3 | A7 b8 e8 a8 g8 e8 f8 d8 d#8 | Dm7 e8 f8 a8 c+8 e+8 a8 d+8 d+#8 | B7 d#+4 c+8 b8 r2 |

Og siden standard-verdien for noters varighet er åttendelsnoter, kan du også skrive denne linja slik:

Cmaj7 g4 e c a- b- c8/3 e8/3 g8/3 | A7 b e a g e f d d# | Dm7 e f a c+ e+ a d+ d+# | B7 d#+4 c+ b r2 |

Alle de tre linjene over er altså synonyme. Alle skrivemåtene går om hverandre.

Men av en eller annen grunn gjelder det ikke for trioler: for eksempel for åttendelstrioler må noteverdien (8) angis, altså c/3 funker ikke, men c8/3 funker.

Cmaj7 g4 e c a- b- c/3 e/3 g/3 | A7 b e a g e f d d# | Dm7 e f a c+ e+ a d+ d+# | B7 d#+4 c+ b r2 |
Utbyttbar syntaks i Impro-Visor. Legg merke til at åttendelstrioler må skrives eksplisittSe forøvrig Hjelp i programmet og siste versjon av tutoren.

Oppdatering: Impro-Visor er nå lagt ut på SourceForge som åpen kildekode, og kan da også lastes ned derfra. Og i tillegg kommer den nå med et eget installasjonsprogram. Installasjonsfilene finner du på sourceforge.net/projects/impro-visor/.

Hvis du har Windows Vista eller Windows 7 anbefaler jeg å velge å innstallere det til mappa C:\Impro-Visor, for å lette arbeidet med filer og filadgang. Hvis ikke må programmet kjøres som administrator. Hvis ikke får du ikke adgang til å redigere konfigurasjonsfiler etc.

I Windows startes nå programmet på vanlige måte via en exe-fil - Impro-Visor.exe

Du bør absolutt laste ned The Imaginary Book som inneholder akkordene til ca 2500 sanger. Denne kan imidlertid kun lastes ned via medlemsskap i Impro-Visors Yahoogruppe.

Det følgende gjelder mest for eldre versjoner av Impro-Visor:

Impro-visor er et javaprogram som kan kjøres bla. på Windows, Mac og Linux. Hvis du ikke er klar over det, så kan slike programmer startes på vanlig måte ved å dobbeltklikke på .jar-fil. Men det funker kun hvis du har Java 1.5. eller høyere. Installasjonen av programmet består kun i å pakke det ut til en mappe. For å last ned må du skaffe deg en yahoo-konto for å få tilgang til nedlasting av filer fra yahoo-gruppen der diskusjonsforumet for Impro-visor ligger. Bare det at programmet distribueres med «The Imaginary Book» - under mappa Lead Sheets - med ferdig utskrevne akkordprogresjoner for rundt 2500 jazzstandarder, samt en rekke øvelser osv., er verdt en nedlastning. Anbefaler forøvrig å bruke det i sammen med THoTH.

 • impro-visor.txt
 • Sist endret: 12 år siden
 • av admin