fingertrening

Teknikk - Fingertrening

Det viktigste på denne siden er avsnittet Test deg selv

Se også Oppvarming

Fingertrening for gitarister

Du ønsker å oppnå uanstrengt kontroll og hurtighet.

Enhver har sin metode her. Men det kan være en idé å øve på å bare bruke håndledd når du slår an strengene med plekter.

Her er noen tips i så måte:

 • Venstre hånd:
  1. Hold gitaren slik at gitarhalsen peker litt bort fra deg. Som om du holder et gevær.
  2. Tenk deg at gitaren og halsen er så stor og tung at du knapt kan rikke den. Og som om du skal gripe fatt i gitarhalsen og dra den til deg med stor kraft, grip tak i halsen med venstre hånd, og som om den er altfor tung til å kunne rikkes med fingertuppene slik at du må bruke hele hånda og få så godt tak som mulig for å klare å dra den til deg. Hold taket, og legg nå merke til hvordan fingre, tommel og håndledd naturlig befinner seg. Du ser fingre danner en jevn bue. Det er knapt noen bøy i håndleddet. Tommelen peker mot pekefingeren, men det av tommelen som ligger an og presser mot gitarhalsen, er slett ikke tuppen av tommelen, men siden av tommelfingeren. Hvis du holder tuppen av tommelen holder rett på gitarhalsen, får du en feil vri på hånda, og problemer med å spille lillefingeren, med unaturlig bøy i håndledd.
  3. Slipp så forsiktig opp det taket du har om gitarhalsen, og slapp av i fingrene. Og vips har du hvilestillingen for venstre hånd og fingre.
  4. Prøv så å spille en skala eller noe. La bevegelsen i venstre hånds fingre gå fra fingrenes rot-ledd.
  5. Fokuser på å unngå å aktivere eller stresse annen muskulaturen. Muskler som styrer andre fingerledd eller andre deler av hånd og arm, nakke og kropp. All bevegelse kommer uanstrengt via fingrenes rot-ledd, og slik at hånda på gripebrettet, har form som om du griper rundt en tennisball eller et egg.
 1. Beveg fingrene sakte og sikkert. Søk presise og nøyaktige bevegelser, ikke hastighet. Da kommer hastigheten etterhvert.

Muskulaturen som styrer fingrenes første ledd - rotleddet - fungerer annerledes enn muskulaturen som styrer fingrenes andre og tredje ledd.

 1. det har bare én hvilestilling, kall det fingrenes utgangsposisjon.
 2. det som en strikk med sterk dragning tilbake til hvileposisjonen
 3. muskulaturen som kontrollerer rotleddet, er uavhengige for hver finger.

Hvis du vender deg til å slappe helt av i fingrene straks du med rotleddet har slått an, eller holdt ned en streng, slik fingrene da liksom spretter tilbake til utgangsposisjonen, så vil du da utnytte dette forholdet at rotleddet bare har en hvilestilling. Hvis fingrene ikke går tilbake til utgangsposisjonen etter at du slipper en streng, så betyr det at du har aktivert musklene som styrer andre fingerledd enn rotleddet.

Sjekk selv: Observer fingrenes bevegelse fra rotleddet og fra de øvrige leddene når du slappe helt av i hånda og snur hånda slik at håndflaten vender oppover, og deretter nedover, mens du altså er helt avslappet i hele hånda.

Du ser at du da særlig har mye bevegelse i fingrenes andre ledd. Bevegelser fra dette leddet har ikke bare en hvilestilling.

Prøv nå å bevege en finger fra rotleddet og slapp så helt av igjen. Rotleddet vender da med relativt stor kraft tilbake til sin éne naturlig hvilestilling.

Det andre fingerledd hviler i ulik stilling når du først knytter neven og slapper av, og deretter strekker ut fingrene og slapp av.

Andre leddet er som spent opp mellom to stramme strikker. Bevegelse i begge retninger fører tilbake til samme stilling ved hvile. Nesten uansett hvor liten bevegelsen har vært, vil avslapping etter aktivering av rotleddets muskler bringe fingeren tilbake til hvilestilling.

Konsekvensen er at hvis du slår an en streng med fingres andre og tredje ledd, vil avslapping ikke føre fingeren tilbake til utgangsposisjon! Du må da bevege fingrene tilbake til utgangsstilling.

Det er innsikten i disse forholdene du skal utnytte i opptrening av uahengighet i fingrene. Uavhengighet handler da om å vende seg til å bruke rotleddet for bevegelser både for å klemme ned bånd og for å slå an strenger, og særlig for klimprehånda, utnytte det forhold at fingerbevegelser fra dette leddet gjør at fingrene spretter tilbake til hvile i utgangsposisjon.

Den andre tingen var å ta det sakte og rolige. Den uavhengige bevegelse som kreves for spille gitar uanstrengt blir litt som å trene opp en lam finger. Trikset er altså bevegelse fra rotledd. Og veien dit går gjennom svært sakte og små bevegelser, mange gjentakelser pluss en god porsjon tålmodighet. Gjøre gjerne fingerøvelser når du ser på teve, kjører bil elns. Vel og merke: øvelser på å bevege fingrene fra rotleddet uten å aktivere eller spenne muskler i andre ledd.

En tredje rent fysisk ting både for klimprefingrene og for å få en uanstrengt venstrehånd eller den hånd du bruker til å klemme ned strengene, er å tenke på et egg eller en brokonstruksjon, og hva det er som gjør at de kan tåle så stor belasting. Hvis du legger hendene flatt på en bord, og så løfter opp etter rotleddet slik at hånda hviler på fingertuppene mot bordet, så vil du se at det er størst belastning på rotleddets muskler når fingrene er rette og håndflatene er såvidt over bordet. Hvis du så krummer fingrene slik at de danner en form som et egg eller en bro, merker du at det er mindre muskelbruk som skal til. Fingrene kan bære mer og lenger når hånda har en form som om du holder ett egg.

Økonomisering - vær gjerrig på fingerbevegelsene Et viktig ledd i dette er å unngå ukontrollerte bevegelser. Særlig lillelfinger og ringfinger har en tendens til det. Dette er en del av det å økonomisere med fingerbevegelsene. Dvs. at du ikke bruker mer bevegelse enn nødvendig. Det sier seg selv at det har betydning for den hurtighet du til slutt kan oppnå. Men hurtighet oppnår du først og fremst ved å trenes inn bevegelser saaaaaaakte! presise og gode bevegelser. Ved å haste av gårde vil du trener inn feilaktige og dårlige bevegelser, som du senere må bruke tid på å rette på. Og når du trener uavhengighet så gjelder det å begynne med ørsmå bevegelser.

Vær derfor særlig omtenksom med hvor du plassere fingrene dine og at du har en god tone på alle strenger. Jo nærmere båndene fingrene settes, jo mindre krefter må du bruke for å trykke ned en streng. Merk deg også hvor mye krefter som trengs for å trykke ned en streng. Prøv med å lette trykket på fingrene, når du holder ned en treng, og sjekk om du bruker for mye bevegelser. Når du øver inn nye akkorder, vær særlig oppmerksom på at du har en vridning av håndledd og underarm som er best for akkorden.

Men fremfor alt minn deg stadig på at å være avslappet i hele kroppen når du øver, for tendensen er at når du gjør noe som kroppen ikke er vandt til, eller i en hastighet som er for stor, så vil du spenne deg.

MERK: Nedenfor er fingrene på venstre hånd nummerert slik:

nr finger
1 = pekefinger
2 = langfinger
3 = ringfinger
4 = lillefinger

Skum raskt igjennom følgende avsnitt, og konsentrer deg om å få med deg oppvarmingsøvelsen.

Når det gjelder øvelsen på de forskjellige testene under, og andre øvelser som arpeggioøvelser etc., er det nyttig å merke seg hvor mange forskjellige kombinasjoner det er mulig å spille av et lite sett toner?

6 mulige permutasjoner for 3 toner
Opp Ned
1 - 2 - 3 3 - 2 - 1
1 - 3 - 2 2 - 3 - 1
2 - 1 - 3 3 - 1 - 2

6 mulige permutasjoner for C
Opp Ned
C - E - G G - E - C
C - G - E E - G - C
E - C - G G - C - E

Øvelse: Permutasjoner av liten arpeggio for akkorden C

e||---|---|---|---|---|---|---|
H||---|---|---|---|---|---|---|
G||---|---|---|---|---|---|---|
D||---|-E-|---|---|-G-|---|---|
A||---|---|-C-|---|---|---|---|
E||---|---|---|---|---|---|---|

24 mulige permutasjoner for fire toner
Opp Ned
1 - 2 - 3 - 4 4 - 3 - 2 - 1
1 - 2 - 4 - 3 3 - 4 - 2 - 1
1 - 3 - 2 - 4 4 - 2 - 3 - 1
1 - 3 - 4 - 2 2 - 4 - 3 - 1
1 - 4 - 2 - 3 3 - 2 - 4 - 1
1 - 4 - 3 - 2 2 - 3 - 4 - 1
2 - 1 - 3 - 4 4 - 3 - 1 - 2
2 - 1 - 4 - 3 3 - 4 - 1 - 2
2 - 3 - 1 - 4 4 - 1 - 3 - 2
2 - 4 - 1 - 3 3 - 1 - 4 - 2
3 - 1 - 2 - 4 4 - 2 - 1 - 3
3 - 2 - 1 - 4 4 - 1 - 2 - 3

Øvelse: Oppvarming Spille først første linje i tabellen over (1 - 2 - 3 - 4) og (4 - 3 - 2 - 1) på hver streng. Dernest tar du andre linje opp og ned osv. Rolig og uanstrengt tempo:

  fingersetting:
e||---|---|-1-|-2-|-3-|-4-|---| 
H||---|---|-1-|-2-|-3-|-4-|---| 
G||---|---|-1-|-2-|-3-|-4-|---| 
D||---|---|-1-|-2-|-3-|-4-|---| 
A||---|---|-1-|-2-|-3-|-4-|---| 
E||---|---|-1-|-2-|-3-|-4-|---| 
En meget god oppvarmingsøvelse. Men mange gitarister bruker da den for oppvarming. Andre gode oppvarmingsøvelser er skala og arpeggiøvelser. Se medlemssidene. Å kjøre igjennom denne en fem-ti minutters tid før spilling gjør underverker for å unngå treningsskader på muskler og ledd. Du kan også ta den som en begynnelse for å spille igjennom permutasjonene i tabellen overnfor.

Eksempel på permutasjoner av fireklang:

24 mulige permutasjoner for Dm7
Opp Ned
D - F - A - C C - A - F - D
D - F - C - A A - C - F - D
D - C - F - A A - F - C - D
D - C - A - F F - A - C - D
D - A - C - F F - C - A - D
D - A - F - C C - F - A - D
F - C - D - A A - D - C - F
F - D - C - A A - C - D - F
F - D - A - C C - A - D - F
F - A - D - C C - D - A - F
A - D - F - C C - F - D - A
A - F - D - C C - D - F - A

Øvelse: Dm7-arpeggio. Merk at dette mønstret er flyttbart på gitaren. Dvs. at når du har øvd inn en arpeggio, så kan du spille den i alle tonearter ved bare å flytte grunntonen. Øv derfor på å flytte dette mønstret oppover og nedover på gitarhalsen, ett og ett bånd, og Syng mens du spiller! Viktig her er det å ikke spille raskere enn at rytmen er jevn og tonene er legato og like lange.

e||---|---|---|---|---|---|   e||---|---|---|---|---|---|
H||---|---|---|---|---|---|   H||---|---|---|---|---|---|
G||---|-A-|---|---|-C-|---|   G||---|-C-|---|---|---|---|
D||---|---|-F-|---|---|---|   D||---|---|---|-A-|---|---|
A||---|---|---|---|-D-|---|   A||---|-D-|---|---|-F-|---|
E||---|---|---|---|---|---|   E||---|---|---|---|---|---|
      3    5          5   7    9 

Bruk det om permutasjonen når du øver på mønstre som de nedenfor.

Osv…

Lurt råd: For øvelsene nedenfor, ja for all øvelse i det hele tatt, fokuser på å finne ut hva som er vanskeligst for deg å spille, og på å konsentrere deg om det vanskeligste.

Spill følgende mønster opp og ned noen ganger med to og to fingre. Begynn sakte og spill gradvis, gradvis raskere og raskere, men i et jevn tempo og med kontrollerte uanstrengte fingerbevegelser. Først med fingerparene 1 og 2, dernest 2 og 3, og endelig med 3 og 4. Hvilke av fingerparene er du tregest på? Da vet du at det er de fingrene du trenger å øver spesielt på.

|---5-6-------------------------------------5-6----|
|-------5-6-----------------------------5-6--------|
|-----------5-6---------------------5-6------------|
|---------------5-6-------------5-6----------------|
|-------------------5-6-----5-6--------------------|
|-----------------------5-6------------------------|

Så prøver du samme øvelsen andre veien med fingrene 2-1, 3-2, 4-3. Hvor har du størt problemer med å holde hastigheten, kontrollen og presisjonen?

|---6-5-------------------------------------6-5----|
|-------6-5-----------------------------6-5--------|
|-----------6-5---------------------6-5------------|
|---------------6-5-------------6-5----------------|
|-------------------6-5-----6-5--------------------|
|-----------------------6-5------------------------|

Sjekk så hvor du trenger å konsentrere deg med bevegelse av annenhver finger: Først fingerparene 1-3 og så en gjennomgang med 2-4

|---5-7-------------------------------------5-7----|
|-------5-7-----------------------------5-7--------|
|-----------5-7---------------------5-7------------|
|---------------5-7-------------5-7----------------|
|-------------------5-7-----5-7--------------------|
|-----------------------5-7------------------------|

Så prøver du det samme andre veien først med 4-2, og dernest fingrene 3-1:

|---7-5-------------------------------------7-5----|
|-------7-5-----------------------------7-5--------|
|-----------7-5---------------------7-5------------|
|---------------7-5-------------7-5----------------|
|-------------------7-5-----7-5--------------------|
|-----------------------7-5------------------------|

Fingre: 1 og 4

|---5-8-------------------------------------5-8----|
|-------5-8-----------------------------5-8--------|
|-----------5-8---------------------5-8------------|
|---------------5-8-------------5-8----------------|
|-------------------5-8-----5-8--------------------|
|-----------------------5-8------------------------|

Fingre: 4 og 1

|---8-5-------------------------------------8-5----|
|-------8-5-----------------------------8-5--------|
|-----------8-5---------------------8-5------------|
|---------------8-5-------------8-5----------------|
|-------------------8-5-----8-5--------------------|
|-----------------------8-5------------------------|

Samme øvelse med finger 1, 2 og 3. Og dernest 2, 3 og 4:

|---5-6-7---------------------------------------------------5-6-7---|
|---------5-6-7---------------------------------------5-6-7---------|
|---------------5-6-7----------------------------5-6-7--------------|
|--------------------5-6-7------------------5-6-7-------------------|
|-------------------------5-6-7-------5-6-7-------------------------|
|-------------------------------5-6-7-------------------------------|

Samme andre veien:

|---7-6-5---------------------------------------------------7-6-5---|
|---------7-6-5---------------------------------------7-6-5---------|
|---------------7-6-5----------------------------7-6-5--------------|
|--------------------7-6-5------------------7-6-5-------------------|
|-------------------------7-6-5-------7-6-5-------------------------|
|-------------------------------7-6-5-------------------------------|

Alle fingrene, 1, 2, 3, 4:

|-5-6-7-8---------------------------------------------------------------5-6-7-8-|
|--------5-6-7-8-------------------------------------------------5-6-7-8--------|
|---------------5-6-7-8-----------------------------------5-6-7-8---------------|
|----------------------5-6-7-8---------------------5-6-7-8----------------------|
|-----------------------------5-6-7-8-------5-6-7-8-----------------------------|
|------------------------------------5-6-7-8------------------------------------|
                                         

Andre veien med fingrene 4, 3, 2 og 1:

                                         
|-8-7-6-5---------------------------------------------------------------8-7-6-5-|
|--------8-7-6-5-------------------------------------------------8-7-6-5--------|
|---------------8-7-6-5-----------------------------------8-7-6-5---------------|
|----------------------8-7-6-5---------------------8-7-6-5----------------------|
|-----------------------------8-7-6-5-------8-7-6-5-----------------------------|
|------------------------------------8-7-6-5------------------------------------|

Dette er gode metoder for å finne ut hvor du trenger å konserntrere treningen din for å få mest effekt. Du kan også med fordel flytte mønstrene oppover og nedover gitarhalsen.

Når disse øvelsene flyter fint, kan du også prøve de samme bevegelsene med sweepingteknikkene hammer-on og pull -off.

Legg venstre hånds fingre an mot 4. eller 5. streng, slik at alle fingrtuppene berører strengen bare så vidt. Klem så sakte og lett ned pekefinger og ringfinger samtidig. Kluet er å få de andre to fingrene til å være helt i ro, og bare såvidt berøre strengene. Løft så de to fingrene sakte opp igjen. Klem så sakte ned de to andre fingrene, mens de første er i ro.

Gjentar så denne parvise fingerbevegelsen en 50-100 ganger hver dag i noen uker, eller måneder avhengig av hvor mye tid du trenger. Og det er veldig viktig å ta seg tiden, og bevege fingrene så sakte at du klarer å la de andre være i ro. Pass også på at det leddet du først og fremst klemmer ned er fingrenes rotledd. Etterhvert kan du begynne å gjøre litt større bevegelser.

Denne øvelsen kan du også gjøre med enkeltfingre og med veksling mellom andre fingerpar.

Gjør samme øvelsen på å flytte enkeltfingre og fingerpar opp og ned til andre strenger, mens de andre fingrene er i ro.

Du kan også gjøre denne øvelsen uten gitar. Legg hånda mot en bordflate eller lignende, sånn at underarm og håndflaten hviler mot bordet. Løft alle fingrene litt ved å trekke håndleddet litt tilbake. Og så. Trykk en og en finger lett mot bordet, og annenhver finger i følgende mønstre, og hold deg til en jevn tikk-takk-rytme.:

1-3-2-4, 1-3-2-4, 1-3-2-4,… 2-4-1-3, 2-4-1-3, 2-4-1-3,…

4-2-3-1, 4-2-3-1, 4-2-3-1,… 3-1-4-2, 3-1-4-2, 3-1-4-2,…

Nedenfor finner du noen akkordskifter som gir god trening for vertikale fingerbevegelser. Og det er viktig for å god flyt når du spiller akkordprogresjoner.

TIPS: Når det er akkordskifter som er nye for deg, så lønner det seg å begynne med å tenke over hvilke fingre du ikke behøver å bevege. Den eller de fingrene kan du nemlig bruke som ankerfester i overgangen fra en til neste akkord. Den forankrede fingeren kan ofte fungere som et omdreiningspunkt og gi styring.

Her er i så måte en kjempegod øvelse for uavhengighet i lillefinger og ringfinger. De øvrige fingrene ligger her fast som ankerfester. Begynn med overgangen mellom A7 og A7+5. Poenget er at lillefinger og ringfinger her skal bevege seg samtidig, slik at du også trykke dem ned mot grupebrettet samtidig. Når den overgangen sitter, øv så inn A7 til A13 på samme måte.

Dette akkordskiftet fra D-moll, D-moll maj7, D-moll septim, og D-moll sekst kan se enkelt ut, for tonene forandrer seg jo bare på en streng.

   Dm  DmMaj7 Dm7  Dm6 
 |-----------------------------|
 |-----6-----6------6-----6----|
 |-----7-----6------5-----4----|
 |-----7-----7------7-----7----|
 |-----5-----5------5-----5----|
 |-----------------------------|

Men med fingresettingen (i parantes) ser du at både den første og det siste krever en kryssende vertikale bevegelse. Den første av dem med hele tre fingremed tre fingre. Her skal du bevege ringfingeren nedover, men lillefingeren og pekefingeren oppover. Dette kan være forferdelig vanskelig å begynne å øve inn. fordi rinfingerbevegelser trekker gjerne med seg lillefingeren før du har trent opp den nødvendige uavhengigheten.

   Dm    DmMaj7   Dm7    Dm6   
 |--------------------------------------------|
 |-----6-(2)-----6-(3)------6-(3)-----6-(3)---|
 |-----7-(4)-----6-(2)------5-(2)-----4-(1)---|
 |-----7-(3)-----7-(4)------7-(4)-----7-(4)---|
 |-----5-(1)-----5-(1)------5-(1)-----5-(2)---|
 |--------------------------------------------|

Og dette er da en god øvelser på uavhengige vertikale fingerbevegelser.

Her er noen typiske bossa nova-akkorder som er bra for kryssende vertikale fingerbevegelser:

  Gm7   D7#5   Gm9   C7#5  Fmaj9  Hb7   Am7  Abm7  Gm7 
|---10-(3)-------------------------------------------------------------------------|
|---11-(4)---11-(4)---10-(4)---9-(4)---8-(3)----6-(3)---5-(3)--4---(3)----3-(3)----|
|---10-(2)---11-(3)---10-(3)---9-(3)---9-(4)----7-(4)---5-(3)--4---(3)----3-(3)----|
|------------10-(2)---8--(1)---8-(2)---7-(1)----6-(2)---5-(3)--4---(3)----3-(3)----|
|---10-(1)------------10-(2)-----------8-(2)---------------------------------------|
|------------10-(1)------------8-(1)------------6-(1)---5-(2)--4---(2)----3-(2)----|

I det første, andre og tredje akkordskiftet over kan du bruke lillefingeren som ankerfeste og styrefinger.

Se flere eksempler lenger ned på siden.

Uavhengighet i fingrene

Et viktig ledd i det å få kontroll over fingrene er å trene opp uavhengighet i fingrene. Uavhengighet betyr at du kan bevege en finger uten å bevege de andre.

Vær oppmerksom på at det særlig er fingermuskulaturen inne i håndflaten som er gjenstridig. Musklene er ikke vandt til å bevege seg uavhengig av hverandre, så det blir litt som å trene opp en lam finger. Men det er mulig, bare at det krever svært sakte bevegelser, og stor tålmodighet.

Fingertrening er nødvendig for å kunne posisjonere fingrene og unngå at fingrene, særlig lillelfinger og ringfinger, beveger seg ukontrollert. Og det er viktig for å kunne økonomisere med fingerbevegelsene, slik at du ikke bruker mer bevegelse enn nødvendig. Det er i sin tur av betydning for den hurtighet du kan oppnå. Men hurtighet oppnår du ved å trenes inn bevegelser saaaaaaakte! og nøyaktig, slik at du ikke trener inn feilaktige bevegelser. Det kan også lønne seg å begynne å øve inn uavhengighet med ørsmå bevegelser.

Legg venstre hånds fingre an mot 5. streng, slik at alle fingrtuppene berører strengen bare så vidt. Klem så sakte og lett ned pekefinger og ringfinger samtidig.

De andre to fingrene skal være helt i ro, og bare såvidt berøre strengen, eller løfte seg lett fra strengen når den trykkes inn av de andre fingrene.

Løft så pekefinger og langfinger sakte opp igjen - de andre er fortsatt i ro. Så klemmer du lett ned langfinger og lillefinger på samme måte, mens de andre fingrene er helt i ro.

Gjentar så denne parvise fingerbevegelsen en 50-100 ganger hver dag i noen uker, eller måneder avhengig av hvor mye tid du trenger. Og det er veldig viktig å ta seg tiden, og bevege fingrene så sakte at du klarer å la de andre være i ro. Pass også på at det leddet du først og fremst klemmer ned er fingrenes rotledd. Etterhvert kan du begynne å gjøre litt større bevegelser.

Denne øvelsen kan du også gjøre med enkeltfingre og med veksling mellom andre fingerpar. Det kan også være nyttig å gjøre det samme med.

Gjør samme øvelsen på å flytte enkeltfingre og fingerpar opp og ned til andre strenger, mens de andre fingrene er i ro.

5-1-progresjon med akkordene D til G Nybegynner gjør den feilen å løfte alle fingre fra fingebrettet når de skal skifte grep.

Men ofte er det ikke nødvendig. Det er ofte en eller to fingre som ikke behøver å løftes eller bytte streng.

De kan du da bruke som «hengsler», «ankerfeste», «omdreiningspunkt» mellom grepene, ved da å ikke løfter dem.

Det kan du ofte finne ut av det ved å sjekke om akkordene har noen noter til felles.

Hvis vi tar notene til akkordene D og G, har de for eksempel noten D til felles:

Beliggenheten til notene for durtreklangen D på gitarhalsen

Beliggenheten til notene for durtreklangen G på gitarhalsen

Det er noten som befinner seg under ringfingeren på begge grepene. Da kan ringfingeren kan da være det faste punkt de flytter fingrene rundt.

Øvelse: Skift mellom de vanligste grepene for akkordene D og G, ved å holde ringfingeren fast slik at du kun beveger på pekefingeren og langfinger.

  D  G  D  G  D  G   
---2----3----2----3----2----3--- 
---3----3----3----3----3----3--- 
---2----0----2----0----2----0--- 
---0----0----0----0----0----0--- 
--------2---------2---------2--- 
--------3---------3---------3--- 

Her er en annen variant med et «glidende ankerfeste» til nabotone. Samme prinsippet gjelder her.

Øvelser: For standardgrepene A7 og D har du ingen felles toner der du har fingre. Men derimot har du nabotonene Db og D, slik at du da bare kan gli med ringfingeren fra Db til D:

   A7       D    
----0----- E  ---2(2)-- Gb
----2(3)-- Db ---3(3)-- D  
----0----- G  ---2(1)-- A
----2(2)-- E  ---0 ---- D
----0----- A  ---------  
---------   ----------
  D   A7      D   G     A7   G   
---2(2)----0----  ---2(2)---3(4)--  --0-------3(4)--
---3(3)----2(3)-  ---3(3)---3(3)--  --2(3)----3(3)--
---2(1)----0----  ---2(1)---0-----  --0-------0-----
---0 ------2(2)-  ---0 -----0-----  --2()-----0-----
-----------0----  ----------2(1)--  --0-------2(1)--
----------------  ----------3(2)--  ----------3(2)--

Øvelse: Her er noen andre akkorder som fungere godt sammen med disse akkordene. Prøve deg fram for å finne den mest økonomiske fingersettingen for overgang mellom alle disse akkordene:

                Alternativer
  G Em7 Cadd9 Dsus4 D   Cadd9 Em7
|---3---3----3-----3----2------0------03----|
|---3---3----3-----3----3------3------3-----|
|---0---0----------2----2-------------0-----|
|---0---2----2-----0----0------2------2-----|
|---2---2----3-----------------3------2-----|
|---3---------------------------------------|

Øvelser på akkordskifter er også nyttig for å øve inn uavhengige bevegelser mellom fingrene. Her er et litt vanskeligere akkorskifte. Øv på å holde lillefingeren på samme streng ved skifter mellom disse to variantene av akkorden Hm7b5.

 Hm7b5     Hm7b5
---------  ----1(1)--
---3(4)--  ----3(4)--
---2(2)--  ----2(3)--
---3(3)--  ----------
---2(1)--  ----2(2)--
---------  ---------

Sett fingrene så nærme båndene som mulig, slik at du bruker mist mulig med krefter. Øve med sikte på og slikt at du holder fingre og hånd i en slik posisjon at du ikke anstrenger noen av fingrene når du setter et grep. Anstrenger du deg, så er det noe feil. Prøve da å endre vinkelen og vridningen på hånd og fingre.

En annen ting du kan øve på i så måte er å posisjonere fingrene over strengene slik at du sette ned alle fingrene samtidig når du tar et grep.

Det er som viktig å både få ledig vridning på hånden - og vinkel på håndledd og fingerledd - som det er å posisjonere fingertuppene riktig, slik at grep faller helt naturlig, slik at du setter ned de fingrene du må flytte på samtidig.

For eksempel er overgangen mellom Fmaj7 og G7 nedenfor, lite annet enn en vridning av håndleddet.

Øv først på å posisjonere fingrene over strengene så glatt, uanstrengt og ballettaktig som mulig, uten å trykke strengene ned:

  Am7  Hm7b5  Cmaj7  Dm7  Em7  Fmaj7  G7  Am7  Hm7b5 Cmaj7
|----------------------------------------------------------------------------|
|---1(1)---3(4)----5(4)---6(3)---8(2)---10(4)---12(4)--13(2)--15(4)---17(4)--|
|---0------2(2)----4(2)---5(2)---7(3)----9(3)---10(3)--12(3)--14(2)---16(2)--|
|---2(2)---3(3)----5(3)---7(4)---9(4)---10(2)---12(2)--14(4)--15(3)---17(3)--|
|---0------2(1)----3(1)---5(1)---7(1)----8(1)---10(1)--12(1)--14(1)---15(1)--|
|----------------------------------------------------------------------------|
  Fingersettingen er her i parantes 

En annen ting er at øvelser på akkordskifter er veldig nyttig for å lære seg omvendinger av samme akkord. Merk at omvendinger av akkorder kan gjøres vertikalt og horisontalt, hvis ikke også diagonalt (lar deg tenke ut den siste der selv).

Prøv å finne de mest økonomiske bevegelser mellom disse omvendingene av akkorden D

D vendt om vertikalt
---2-------------------5------------------10-------------------
---3---3---------------7---7--------------10---10--------------
---2---2---2-----------7---7---7----------11---11---11---------
-------4---4---4-----------7---7---7-----------12---12---12----
-----------5---5---------------9---9----------------12---12----
---------------5-------------------10--------------------14----
                    
D vendt om horisontalt      
---2---5---10--------------------------------------------------
---3---7---10-----3---7---10-----------------------------------
---2---7---11-----2---7---11-----2---7---11--------------------
------------------4---7---12-----4---7---12------4---7---12----
---------------------------------5---9---12------5---9---12----
-------------------------------------------------5---10--14----

Forresten, her er noen nyttige diagonale bevegelser. Fortsatt samme akkorden, D:

 ---2-----------------10---14------
 ---3---3---7----7----10---15------
 ---2---2---7----7----11---14------
 ---0---4---7----7----12---12------
 -------5---5----9----12-----------
 ----------------10---10-----------

Her følger en finn øvelse på dominantseptimakkorder. Sjekk fingersettingen. Merk at på D7b9 kan du bruke en alternative fingersetting. Og du kan sikkert finne ende et alternativ For akkorden


Se også Guitar Hero

 • fingertrening.txt
 • Sist endret: 10 år siden
 • av admin