akkorder:blokkakkorder

Blokkakkorder

Bruk av blokkakkorder kan betraktes som stemmeføring (voicing) og som en måte å harmonisere en melodi på - altså sette akkorder til en melodi - der toner fra melodilinja tas som den øverste akkordtonen, og så bygger man akkordene nedover derfra. Jazzgitarister kan ofte harmonisere en melodi på sparket på denne måten.

Når det gjelder harmonisering i jazz, så er kluet å se det sånn at det kun finnes tre typer akkorder, durakkorder, mollakkorder, og dominante akkorder. Mer om det under fireklanger.

Mao: Hvis du for eksempel skal spille en C-durakkord, så er da følgende å betrakte som en og samme akkord men med forskjellige meloditone: C, Caug, C6, C6/9, Cadd9, Cmaj7, CMaj7#5, Cmaj9, Cmaj9#11, Cmaj13…

Denne måte å betrakte det på innebærer at det åpner seg en verden av muligheter når det gjelder meloditone (øverste tone) i en og samme akkord.

Her er noen eksempler på hvordan du kan spille en C-durakkord:

  Cmaj7 Cmaj7 C6  Caug C   Cmaj9 C6/9 Cmaj7 Cmaj7 Cmaj7 Cmaj9(#11) C6/9 Cmaj9
|--------------------------------------------------0------2---------3----3----|
|---0---------1----1--------3-----3----5-----5-----0------3---------3----3----|
|---0----4----2----1----5---4-----2----4-----4-----0------4---------2----4----|
|---2----2----2----2----2---2-----2----2-----5-----2------2---------2----2----|
|---3----3----3----3----3---3-----3----3-----3--------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------|

Alle disse akkordene er altså å regne som samme akkord, eller rettere sagt akkord med samme harmoniske funksjon, slik at du kan velge blant dem og mange andre, avhengig av hvor meloditonen er i sangen, når du skal harmonisere en sang.

  • akkorder/blokkakkorder.txt
  • Sist endret: 11 år siden
  • (ekstern redigering)