stemmeforing

Stemmeføring

Loading...

Stemmeføring [engelsk: Voice Leading] ved akkordspill angår hvor harmonisk de ulike tonene i akkorder beveger seg i forhold til hverandre ved skifter mellom akkorder.

God stemmeføring er så mangt. En ting er å være litt omtenksom ved valg av akkorder slik at du får minimale bevegelser ved akkordskifter. Fordelen er ikke bare at det lyder mer harmonisk, men også at skiftene mellom grep glir lettere.

La oss ta et eksempel: Du har en sang med et skifte mellom akkordene C (C-E-G) og F (F-A-C). Du ser at de to akkorder har to toner er felles, og du ser at det er kort avstanden mellom andre toner i akkordene. Avstanden fra E til F er på bare en halvtone; fra G til A på en heltone, og fra G til F på en heltone. Du kan da for eksempel få en god stemmeføringen ved å velge en omvending (inversjon) av den andre akkorden, slik at overgangen blir fra C-E-G til C-F-A (F/C). En annen mulighet er C/E (E-G-C) til

    eksempel 1     eksempel 2     eksempel 3
    C   F      C   F      C   F    
E:-------------------------0-(E)--1-(F)-------3-(G)--5-(A)----|
H:-----1-(C)--1-(C)--------1-(C)--1-(C)-------5-(E)--6-(F)----|
G:-----0-(G)--2-(A)--------0-(G)--2-(A)-------5-(C)--5-(C)----|
D:-----2-(E)--3-(F)--------2-(E)--3-(F)-------5-(G)--3-(F)----|
A:-----3-(C)--3-(C)-------------------------------------------|
E:------------------------------------------------------------|

Et annet element i stemmeføring er at du ofte ønsker å la den lyseste tonen i akkorden følge melodilinja. Prøv å spille følgende, og se om du kjenner igjen denne jazzlåta.

   Bb13  E7#9 Ebmaj7 Gm7 Am7 Bb7 Bbm9  Eb13
||-----6--------------------------------8------8-----
||-----8-----8-----3--------------------6------6-----
||-----7-----7-----3-----3----5----6----6------6-----
||-----6-----6-----5-----3----5----6----6------5-----
||-----------7-----6---------------------------6-----
||-----6-----------------3----5----6----6------------

For å oppnå å følge melodilinja på øverste strengen, kan du enten velge den meste passende akkordformen du finner. Men hvis ikke det funker, kan du bruke forskjellige triks. Et sånt trik ser å legge inn en ekstra sus-akkord mellom de to akkordene du skal flytte mellom. Et annet triks er å legge inn en forminsket akkord (dim7) en halvtone under eller over den meloditonen du skal til, mellom to akkorder. Et tredje triks er å bruke akkordsubstitusjoner (b5-substitusjon).

                             
   C Csus4 F   C Fdim7 F    C Gdim7 F  
E:----3----4----5------3----4----5--------3----6----5---|
H:----5----5----6------5----5----6--------5----5----6---|
G:----5----5----5------5----5----5--------5----6----5---|
D:---(5)--(6)--(3)-----5----6----3--------5----5----3---|
A:------------------------------------------------------|
E:------------------------------------------------------|

God stemmeføring består da i at tonene beveger seg til de mest nærliggende, eller hvis det er fellestoner, spilles den på samme sted.

Ved akkordspill kan hver streng betraktes som en stemme i en flerstemt sang. Hver streng har en stemme. Eller rettere sagt, den nederste tonen i akkorden er 1. stemme, den 2. nederste tonene i akkorden er annenstemme osv. og den nederste strengen, basstemmen.

Stemmeføring handler om å være mer selektiv i valget av akkorder. Det er som å forholde seg til gitaren som om du var en leder av et kor, og hver streng var en stemme, når du velger akkorder.

Du skulle bare av akkordene kunne høre at akkordene er fra en lett gjenkjennelig arrangement av jazz-standarden Misty. Prøv å høre etter hva hver «stemme» spiller. Legg særlig merke til den lyseste tonen i akkorden. I dette tilfellet handlet stemmeføring om å velge akkorder der den øverste tonen i akkordene uttrykker melodien.

Det blir ikke det samme med mer tilfeldig valgte akkorder. Prøv for eksemepel bare endre maj7-akkorden, og du får et helt annet og mindre vakkert resultat:

  Bb13 E7#9 Ebmaj7
 ||--6--------------------
 ||--8-----8-----8--------
 ||--7-----7-----7--------
 ||--6-----6-----8--------
 ||--------7-----6--------
 ||--6--------------------
 • stemmeforing.txt
 • Sist endret: 13 år siden
 • av 127.0.0.1