permutasjoner

En permutasjon er alle mulige kombinasjoner av et gitt antall elementer, for eksempel noter. Hvor mange ganger kan du bytte om på rekkefølgen av et antall noter?

Foruten å kunne være nyttig kreativt - hvis du prøver å lage musikk av kombinasjonsmuligheter av få noter - kan notepermutasjoner være en god metode for å bli lommekjent med notene på gripebrettet. Hvis du for eksempel begynner med intervaller, og finner igjen intervallet over alt på gitaren. Begynn for eksempel med et intervall som en liten ters som D til F, som har to permutasjoner:

D - F F - D

Når du øver på dette finner du raskt mønstre i notenes beliggenhet på gitarhalsen, for et gitt intervall. Merk i så måte at når du snur om på rekkefølgen av et intervall så blir det et annet, hvilket? (Finn ut det mens du spiller, da ser du at en omvending av en liten ters blir til en stor sekst).

En annen tign er at du finner ut hvordan intervallet lyder. Og, hva slags lyd du kan lage med et intervall. For eksempel gir dette intervallet når du går over oktaver med det - og spiller både en liten ters og en stor ters - så få du en bluesy lyd ut av det…

Så er det bare å kjøre det samme for alle mulig intervaller. God øvelse! :-)

Dernest har du treklanger. Akkorden Dm [D, F, A] gir seks mulige rekkefølger:

D - F - A D - A - F F - D - A

F - A - D A - D - F A - F - D

Med fire noter - som i G7 [G, B, D, F] - har du 24 kombinasjonsmuligheter:

G - B - D - F   B - G - D - F   D - B - F - G   F - B - D - G 
G - B - F - D   B - G - F - D   D - B - G - F   F - B - G - D 
B - D - F - G   D - F - G - B   F - D - G - B   G - D - F - B 
                                    
B - D - G - F   D - F - B - G   F - D - B - G   G - D - B - F 
B - F - D - G   D - G - F - B   F - G - D - B   G - F - D - B 
B - F - G - D   D - G - B - F   F - G - B - D   G - F - B - D 

Med fem noter - som i Cmaj9 - har du 60 muligheter:

C - D - E - B - G    D - C - G - B - E     E - G - C - D - B    G - B - D - E - C 
C - D - G - B - E    D - E - C - G - B     E - G - B - D - C    G - B - E - C - D 
C - D - B - E - G    D - E - B - G - C     E - B - D - C - G    G - B - E - D - C 
                                               
C - D - B - G - E    D - G - C - E - B     E - B - D - G - C    B - D - C - E - G 
C - E - D - B - G    D - G - B - E - C     E - B - G - C - D    B - D - C - G - E 
C - E - G - B - D    D - B - E - C - G     E - B - G - D - C    B - D - E - C - G 
                                               
C - E - B - D - G    D - B - E - G - C     G - C - D - E - B    B - D - G - C - E 
C - E - B - G - D    D - B - G - C - E     G - C - D - B - E    B - E - C - D - G 
C - G - D - B - E    D - B - G - E - C     G - C - E - D - B    B - E - C - G - D 
                                               
C - G - E - B - D    E - C - D - G - B     G - C - E - B - D    B - E - D - C - G 
C - G - B - D - E    E - C - D - B - G     G - D - C - E - B    B - E - G - C - D 
C - G - B - E - D    E - C - G - D - B     G - D - B - E - C    B - G - C - D - E 
                                               
D - C - E - G - B    E - C - G - B - D     G - E - C - D - B    B - G - C - E - D 
D - C - E - B - G    E - D - C - G - B     G - E - B - D - C    B - G - D - C - E 
D - C - G - E - B    E - D - B - G - C     G - B - D - C - E    B - G - E - C - D 
 • permutasjoner.txt
 • Sist endret: 10 år siden
 • (ekstern redigering)