pentatonisk_moll

5|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|---|-b7| ||-b3|---|-4-|---|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-| b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---| 4|---|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---| 1|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3| 5|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|---|-b7| 3 5 7 9 12 15

Pentaton mollskala

Pentaton moll er det som vanligvis menes med «pentaton» eller pentatonisk skala. Det er en skala med fem toner, den er uten ledetone, og den har ingen halvtonetrinn.

Ved siden av durskalaen er det den viktigste skalaen for blues og rock. Bildet til høyre viser de fem såkalte pentatone boksene. Grunntonen er merket med rødt.

Pentaton moll-skala
intervaller pentaton mollskala 1 b3 4 5 b7
Noter i A pentaton moll : A C D E G
Noter i E pentaton moll : E G A B D
Noter i G pentaton moll : G Bb C D F

Fem bokser: A pentaton moll-skala - de 5 mønstre

  Mønster 4
 5|---|---|-b7|
 ||-b3|---|-4-|
b7|---|-1-|---|
 4|---|-5-|---|
 1|---|---|-b3|
 5|---|---|-b7|
 
     Mønster 5
   |---|-b7|---|-1-|
   |---|-4-|---|-5-|
   |-1-|---|---|-b3|
   |-5-|---|---|-b7|
   |---|-b3|---|-4-|
   |---|-b7|---|-1-|

           Mønster 1
         |-1-|---|---|-b3|
         |-5-|---|---|-b7|
         |-b3|---|-4-|---|
         |-b7|---|-1-|---|
         |-4-|---|-5-|---|
         |-1-|---|---|-b3|

              Mønster 2
             |---|-b3|---|-4-|
             |---|-b7|---|-1-|
             |-4-|---|-5-|---|
             |-1-|---|---|-b3|
             |-5-|---|---|-b7|
             |---|-b3|---|-4-|

                    Mønster 3
                 |---|-4-|---|-5-|---|
                 |---|-1-|---|---|-b3|
                 |-5-|---|---|-b7|---|
                 |---|-b3|---|-4-|---|
                 |---|-b7|---|-1-|---|
                 |---|-4-|---|-5-|---|

De fem mønsterne i A pentaton moll på en linje. Lettere å øve på ;-)

  Mønster 4    Mønster 5    Mønster 1    Mønster 2      Mønster 3    
 5|---|---|-b7| |---|-b7|---|-1-| |-1-|---|---|-b3| |---|-b3|---|-4-| |---|-4-|---|-5-|---|
 ||-b3|---|-4-| |---|-4-|---|-5-| |-5-|---|---|-b7| |---|-b7|---|-1-| |---|-1-|---|---|-b3|
b7|---|-1-|---| |-1-|---|---|-b3| |-b3|---|-4-|---| |-4-|---|-5-|---| |-5-|---|---|-b7|---|
 4|---|-5-|---| |-5-|---|---|-b7| |-b7|---|-1-|---| |-1-|---|---|-b3| |---|-b3|---|-4-|---|
 1|---|---|-b3| |---|-b3|---|-4-| |-4-|---|-5-|---| |-5-|---|---|-b7| |---|-b7|---|-1-|---|
 5|---|---|-b7| |---|-b7|---|-1-| |-1-|---|---|-b3| |---|-b3|---|-4-| |---|-4-|---|-5-|---|

Legg merke til hvordan den førte pentatone boksen begynner på nytt igjen etter den siste (mønster 3).

Tips: Finn ut hvor på gripebrettet du kan bende strengen opp til neste tone i boksene.

Øvelse: Finn igjen mønstrene over i denne

 5|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|
 ||-b3|---|-4-|---|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|
b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|---|-b7|---|
 4|---|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|
 1|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|
 5|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|

God måte å øve på er å spille skalaen på to og to strenger opp og ned hele gripebrettet. Da vil det bli lettere å sette sammen slike solomønstre tilslutt:

Tabulatur for A Pentatonisk moll. Merk rot er her i
5. bånd på sjette streng:
|-------------------------------------------8--10--12---|
|------------------------------------8--10--------------|
|---------------------------5--7--9---------------------|
|---------------------5--7------------------------------|
|------------3--5--7------------------------------------|
|---0--3--5---------------------------------------------|

Vertikal øvelse: pentatonisk (moll) på to og to strenger:

Streng 1: 5|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|---|-b7|
Streng 2: ||-b3|---|-4-|---|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|
Streng 2: ||-b3|---|-4-|---|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|
Streng 3: b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|
Streng 3: b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|
Streng 4: 4|---|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|
Streng 4: 4|---|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|
Streng 5: 1|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|
Streng 5: 1|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|
Streng 6: 5|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|---|-b7|

Spill dette på to og to strenger, fra der du finner grunntonen (1) på den laveste strengen. Øv inn møstret oppover og nedover på alle strengpar.

Øv følgende mønster slik at du utfra øret kan spille det samme på de andre strengparene:

|---------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------|
|--------5--7------7--10-------10--12--------12--15--------15--17--------17--20---|
|--5--8-------8--10------10--12--------12--15--------15--17--------17--21---------|

Deretter øv på å spille akkurat det samme mønstret i posisjoner:

Bildet nedenfor er de mollpentatone boksene du kan bruke ved solospill over en blues i A.

backing track texas blues i A

| A7 | D7 | A7 | A7 |   | I7 | IV7 | I7 | I7 |
| D7 | D7 | A7 | A7 |   | IV7 | IV7 | I7 | I7 |
| E7 | D7 | A7 | E7 :|   | V7 | IV7 | I7 | V7 :|


Trykk knappen S i mp3-spilleren for å spille kontinuerlig. Du kan bruke dette backing tracket til å øve inn alt på denne siden.

Den øverste linja er boksene for A7, neste linjer er boksene for D7, og siste linje er boksene for E7.

Bokser for soloøvelse over bluesprogresjon. Blåtoner (b3, b5 (= #11), b7) er merket med blå farge. Bend dem! Du kan også bruke tilleggstoner, som her er merket med intervalltall. Poenget her er å spille blues i alle fem posisjoner, og velge bokser etter akkord.

Tabell over E pentatonisk moll med oversikt over alle intervaller i og utenfor skalaen (intervaller utenfor skalaen har hvit bakgrunn).

Bruk den til å få oversikt over intevallenes beliggenhet i forhold til hverandre.

Utseendet kan virke litt rotete og uvandt i første omgang, men etterhvert som du bruker den og får grepet på den, så er den fin å ha med seg. Som de fleste skjønner er intervall-mønstre som dette flyttbare. Det begynner med mønster 1, og hvis du tenker at det begynner i åpne bånd, så er grunntonen da E. Hvilken toneart skalaen da går i er avhengig av hvor du plasserer mønstret, eller grunntonen i mønstret på gripebrettet.

1b22b334b55#56b771b22b334b55#56b77
5#56b771b22b334b55#56b771b22b334b5
b334b55#56b771b22b334b55#56b771b22
b771b22b334b55#56b771b22b334b55#56
4b55#56b771b22b334b55#56b771b22b33
1b22b334b55#56b771b22b334b55#56b77

Legger du b5 til pentatonisk moll får du bluesskalaen:

Bluesskalaen i A har notene: A C D Eb E G

 5|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|-b5|-5-|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|
 ||-b3|---|-4-|-b5|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|-4-|-b5|-5-|---|---|-b7|
b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|-b5|-5-|---|---|-b7|---|---|---|-b3|---|-4-|-b5|
 4|-b5|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|---|---|-b7|---|-1-|---|
 1|---|---|-b3|---|-4-|-b5|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|-b3|---|-4-|-b5|-5-|---|
 5|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|-b5|-5-|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|
Blues-skalaen
Intervaller i A Blues 1 b3 4 b5 5 b7
Noter i E Blues : E G A Bb H D
Noter i A Blues : A C D Eb E G
1b22b334b55#56b771b22b334b55#56b77
5#56b771b22b334b55#56b771b22b334b5
b334b55#56b771b22b334b55#56b771b22
b771b22b334b55#56b771b22b334b55#56
4b55#56b771b22b334b55#56b771b22b33
1b22b334b55#56b771b22b334b55#56b77

TIPS: Mange sier at bluesen kjennetegnes særlig på bending av intervallet b3 opp til et sted mellom b2 og 3. Prøv på det. Det er magisk. B5 brukes ved overganger mellom akkorder i en akkordprogressjon i blues.

Legger du en sekst (6) til pentatonisk moll eller blues-skalaen og få en dorisk «feel».

Bluesskalaen i A med tillagt sekst har notene: A C D Eb E Gb G:

 5|---|-6-|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|-b5|-5-|---|-6-|-b7|---|-1-|---|---|-b3|
 ||-b3|---|-4-|-b5|-5-|---|-6-|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|-b5|-5-|---|-6-|-b7|
b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|-b5|-5-|---|-6-|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|-b5|
 4|---|-5-|---|-6-|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|-b5|-5-|---|-6-|-b7|---|-1-|---|
 1|---|---|-b3|---|-4-|-b5|-5-|---|-6-|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|-b5|-5-|---|
 5|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|-b5|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|

Legg b5 og 6 til de fem pentatonisk mollboksene i A, og øv på dette i alle skalaer:

   Mønster 4       Mønster 5          Mønster 1    
|-5-|---|-6-|-b7|---|  |---|-6-|-b7|---|-1-|  |---|-1-|---|---|-b3|---|
|---|-b3|---|-4-|-b5|  |---|---|-4-|-b5|-5-|  |---|-5-|---|-6-|-b7|---|
|-b7|---|-1-|---|---|  |---|-1-|---|---|-b3|  |---|-b3|---|-4-|-b5|---|
|-4-|-b5|-5-|---|-b6|  |-b5|-5-|---|-6-|-b7|  |-6-|-b7|---|-1-|---|---|
|-1-|---|---|-b3|---|  |---|---|-b3|---|-4-|  |---|-4-|-b5|-5-|---|-6-|
|-5-|---|-6-|-b7|---|  |---|-6-|-b7|---|-1-|  |---|-1-|---|---|-b3|---|
                                 
                                 
   Mønster 2       Mønster 3              
|---|---|-b3|---|-4-| |---|-4-|-b5|-5-|---|           
|---|-6-|-b7|---|-1-| |---|-1-|---|---|-b3|           
|---|-4-|-b5|-5-|---| |-5-|---|-6-|-b7|---|           
|---|-1-|---|---|-b3| |---|-b3|---|-4-|---|           
|-b5|-5-|---|-6-|-b7| |-6-|-b7|---|-1-|---|           
|---|---|-b3|---|-4-| |---|-4-|-b5|-5-|---|           

Se Richard Lundmarks Electric Guitar Consepts Lesson 1 | PDF

Hvis du så legger til legger til 2 og b6 til den pentatoniske mollskalaen, så får du den vanlige A-mollskalaen (A aolisk):

Moll-skalaen, kalles også melodisk moll (nedstigende)
Intervaller i A Moll 1 2 b3 4 5 b6 b7
Noter i E Moll: E F# G A H C D
Noter i A Moll: A H C D E F G
1b22b334b55b66b771b22b334b55b66b77
5b66b771b22b334b55b66b771b22b334b5
b334b55b66b771b22b334b55b66b771b22
b771b22b334b55b66b771b22b334b55b66
4b55b66b771b22b334b55b66b771b22b33
1b22b334b55b66b771b22b334b55b66b77

/

 • pentatonisk_moll.txt
 • Sist endret: 8 år siden
 • av admin