noter

Du vil finne lite av interaktive øvelser i notelære og gehør her på elgitar.com, bortsett fra vår Notelesings-Quiz. Men på nettet finner du bla. <lang sp>José Rodríguez Alvira</lang> Teoria med gode øvelser i notelære og gehør på engelsk og spansk. Et annen som kan fremheves er <lang en>Ricci Adams</lang> Musictheory.net (Hvis du ikke er stø i engelsk kan du prøve deg på en tidligere versjon av hans leksjoner og øvelser som er oversatt til svensk). På norsk finner du en innføring i Enkel notelære av Jon Helge Sætre, høgskolelektor i musikk ved Høgskolen i Oslo.

Nedenfor finner du noen få tips om noter på gitar.


Her er et bilde av stamtonene på gitar opp til 12. bånd, fra første til sjette streng. Tallene under notene indikerer bånd.

Stamtonene på gitarhalsen

Her er en oversikt over hvor du finner igjen alle noter på gitaren opp til 17 bånd:

Hvor gjenfinner du notene på gitar?

Noter

Notelesing på gitar er litt vanskeligere enn på et piano. På et klaviatur følger tonene på hverandre på rekke og rad. Hver tangent svarer til en bestemt note, og det er bare en av hver note i hver oktav.

Men med gitarens seks strenger er det liksom 6 klaviaturer stablet oppå hverandre, men forskjøvet i forhold til hverandre.

Du kan altså velge mellom opp til 6 forskjellige steder å spille den samme noten på gitarhalsen. Noter blir dermed noe ganske flertydige for gitarister. Du trenger en måte å gjøre det mer entydig og presist på, for å kunne posisjonere hånda på en hensiktsmessig måte.

Hvor mye er så strengene forskjøvet?

Vi tar utgangspunkt i notene på første streng. Hvor finner du dem igjen på de øvrige strengene?

Du finner at de er forskjøvet fem bånd, med ett unntak. Avstanden mellom den andre og den tredje strengen er på fire bånd.

Men altså. E-en i første bånd på 1. streng, den finner du igjen i femte bånd på 2. streng, i 9 bånd på 3. streng, i 14 bånd på 4. streng, i 19 bånd på 5. streng, og i det 24 bånd på 6 streng, for gitarer som har så mange bånd1).

Det skaper sine begrensninger. Du kan ikke spille akkorder (harmonisk) med fler enn 6 toner. Det betyr at du er nødt til å begynne å sløyfe toner. Kvinten er vanligst å sløyfe. Den 3dje og den eventuelle syvende tonen kan ikke sløyfes. Det er forøvrig også en annen viktig grunn til å sløyfe toner. Nemlig at fulle akkorder ofte høres grumsete ut.

Jukselapp Jukselapp for notelesing

Tips for notelesing: Se hvordan notemønstret som for eksempel FACE gjentar seg. Se for eksempel hvordan mønstret FACE-GHD-FACE-GHD gjentar seg.

Hvis du skriver den kromatisk F-skalaen i to oktaver og uthver annenhver naturlige note, så framkommer dette 2-oktavsmønstret:

F Gb G Ab A Hb H C Db D Eb E F Gb G Ab A Hb H C Db D Eb E
F F# G G# A A# H C E# D D# E F F# G G# A A# H C E# D D# E

Utfra det skulle det være lett å skjønne at notene i jukselappen over, strekker seg over tre oktaver.

Det er nyttig å vite hvilken note strengene begynner på. Hva er den laveste noten som kan spilles på en gitt streng? Å vite det samme for bånd kommer til nytte ved posisjonspilling (med posisjon menes her det båndet du har venstre hånds pekefinger i). Merke deg først hvilke note du finner på 6. og 1. streng i et gitt bånd. Hvis du for eks. er i 3. posisjon, rekker fingre over noter fra G til Hb (Merk at notene er skrevet med kryss i notene men med b i notenavnene):

Et annet tips for å få mer entydighet er å se er at du kan spille toaktavsmønsteret FACE-GHD i én posisjon.

Bånd 0123456789101112131415161718192021222324
Streng 1 EF G A HC D EF G A HC D E
Streng 2 HC D EF G A HC D EF G A H
Streng 3 G A HC D EF G A HC D EF G
Streng 4 D EF G A HC D EF G A HC D
Streng 5 A HC D EF G A HC D EF G A
Streng 6 EF G A HC D EF G A HC D E

Eller bedre

Bånd 0123456789101112131415161718192021222324
Streng 1 EF G A HC D EF G A HC D E
Streng 2 HC D EF G A HC D EF G A H
Streng 3 G A HC D EF G A HC D EF G
Streng 4 D EF G A HC D EF G A HC D
Streng 5 A HC D EF G A HC D EF G A
Streng 6 EF G A HC D EF G A HC D E

Og nedover andre veien DHGEACF…

Bånd 0123456789101112131415161718192021222324
Streng 1 EF G A HC D EF G A HC D E
Streng 2 HC D EF G A HC D EF G A H
Streng 3 G A HC D EF G A HC D EF G
Streng 4 D EF G A HC D EF G A HC D
Streng 5 A HC D EF G A HC D EF G A
Streng 6 EF G A HC D EF G A HC D E

Hvis vi setter annehver farge for hver gang to-oktavsmønstret gjentar seg oppover, får du en oversikt over hvilke noter som havner på notelinjene og hvem som havner mellom.

Bånd 0123456789101112131415161718192021222324
Streng 1 EF G A HC D EF G A HC D E
Streng 2 HC D EF G A HC D EF G A H
Streng 3 G A HC D EF G A HC D EF G
Streng 4 D EF G A HC D EF G A HC D
Streng 5 A HC D EF G A HC D EF G A
Streng 6 EF G A HC D EF G A HC D E

Tell noteneAtter ett tips er å telle noten fra C-en på første hjelpelinje under de fem notelinjene, så ser du at ulike intervalltall kommer PÅ linjene, mens de øvrige kommer MELLOM linjene.

 1  3  5  7  9  11 13 
 C - E - G - H - D - F - A
  D - F - A - C - E - G
  2  4  6  8 10 12 

Notene F-A-C-E-G-H-D kan for eksempel tolkes som skalaen F lydisk, som passer med akkordene Fmaj9#11, og Fmaj13. En nyttig øvelse i så måte kan være å spille arpeggioer - annenhver naturlige note med notene på notelinjene oppover, og de mellom notelinjer og hjelpelinjer nedover igjen.

 ||-F-|---|---| E|---|---|-G-|
 H|---|---|-D-| ||-C-|---|---|
 G|---|---|---| ||---|-A-|---|
 ||---|-E-|---| D|---|---|-F-|
 A|---|---|-C-| ||---|-H-|---|
 ||-F-|---|---| E|---|---|-G-|
 
 
 ||---|---|---|---|-A-|---| ||---|---|-G-|---|---|
 ||---|---|-D-|---|---|-F-| ||---|---|---|---|-E-|
 ||---|---|---|-H-|---|---| ||---|-A-|---|---|-C-|
 ||---|-E-|---|---|-G-|---| ||---|---|-F-|---|---|
 ||---|---|-C-|---|---|---| ||---|-H-|---|---|-D-|
 ||---|---|---|---|-A-|---| ||---|---|-G-|---|---|
 
 
 ||---|---|---|---|-A-|---|---|-C-| ||---|---|---|---|---|---|-H-|---|
 ||---|---|---|---|---|-F-|---|---| ||---|---|---|---|-E-|---|---|-G-|
 ||---|---|---|-H-|---|---|-D-|---| ||---|---|---|---|-C-|---|---|---|
 ||---|---|---|---|-G-|---|---|---| ||---|---|---|---|---|---|-A-|---|
 ||---|---|---|---|---|---|-E-|---| ||---|---|---|---|-D-|---|---|-F-|
 ||---|---|---|---|-A-|---|---|-C-| ||---|---|---|---|---|---|-H-|---|
 
 osv...

Det gjelder da å ha mønstret FACE-GHD i tankene. Og fordel å kunne det både forlengs og baklengs (DHG-ECAF) og i forskjellige kombinasjoner.

På linjene Mellom linjene
FACEGBDF …GECAFDBG
.ACEGBDFA …GECAFDBG
.ACEGBDFAC ..BGECAFDB
..CEGBDFAC .DBGECAFD
…EGBDFACE FDBGECAF
…EGBDFACE FDBGECAF

Over notene finner du intervallavstanden fra de forskjellige tonene fra første tone i hver av arpeggioene.

Spill og syng stamtonene på en og en streng, fra første til sjette streng.

Tallene viser hvilket bånd du finner stamtonene på gitarens strenger fra E-strengen i 1. bånd til E-strengen i 6. bånd.

Se Notelesings-quiz


1)
Bånd 0123456789101112131415161718192021222324
Streng 1 EF G A HC D EF G A HC D E
Streng 2 EF G A HC D EF G A H
Streng 3 EF G A HC D EF G
Streng 4 EF G A HC D
Streng 5 EF G A
Streng 6 E
 • noter.txt
 • Sist endret: 12 år siden
 • av admin