gripebrettet:eksempel_7_-_alle_strenger_1

Eksempel 7 - lokaliser notene på alle strenger

Finn notene på alle strenger opp til og med 11. bånd. Før musa over animasjonen for å stopper animasjonen, hvis det går for raskt.

A# → 6. bånd, streng 6; 1. bånd, streng 5; 8. bånd, streng 4; 3. bånd, streng 3; 11. bånd, streng 2; 6. bånd, streng 1
G# → 4. bånd, streng 6; 11. bånd, streng 5; 6. bånd, streng 4; 1. bånd, streng 3; 9. bånd, streng 2; 4. bånd, streng 1.
B → 7. bånd, streng 6; 2. bånd, streng 5; 9. bånd, streng 4; 4. bånd, streng 3; 0. bånd, streng 2; 7. bånd, streng 1.
C# → 9. bånd, streng 6; 4. bånd, streng 5; 11. bånd, streng 4; 6. bånd, streng 3; 2. bånd, streng 2; 9. bånd, streng 1.
Gb → 2. bånd, streng 6; 9. bånd, streng 5; 4. bånd, streng 4; 11. bånd, streng 3; 7. bånd, streng 2; 2. bånd, streng 1.
F → 1. bånd, streng 6; 8. bånd, streng 5; 3. bånd, streng 4; 10. bånd, streng 3; 6. bånd, streng 2; 1. bånd, streng 1.
Bb → 6. bånd, streng 6; 1. bånd, streng 5; 8. bånd, streng 4; 3. bånd, streng 3; 11. bånd, streng 2; 6. bånd, streng 1.
D# → 11. bånd, streng 6; 6. bånd, streng 5; 1. bånd, streng 4; 8. bånd, streng 3; 4. bånd, streng 2; 11. bånd, streng 1.
E → 0. bånd, streng 6; 7. bånd, streng 5; 2. bånd, streng 4; 9. bånd, streng 3; 5. bånd, streng 2; 0. bånd, streng 1.
G → 3. bånd, streng 6; 10. bånd, streng 5; 5. bånd, streng 4; 0. bånd, streng 3; 8. bånd, streng 2; 3. bånd, streng 1.
Ab → 4. bånd, streng 6; 11. bånd, streng 5; 6. bånd, streng 4; 1. bånd, streng 3; 9. bånd, streng 2; 4. bånd, streng 1.
A# → 6. bånd, streng 6; 1. bånd, streng 5; 8. bånd, streng 4; 3. bånd, streng 3; 11. bånd, streng 2; 6. bånd, streng 1.
C → 8. bånd, streng 6; 3. bånd, streng 5; 10. bånd, streng 4; 5. bånd, streng 3; 1. bånd, streng 2; 8. bånd, streng 1.
Gb → 2. bånd, streng 6; 9. bånd, streng 5; 4. bånd, streng 4; 11. bånd, streng 3; 7. bånd, streng 2; 2. bånd, streng 1.
Cb → 7. bånd, streng 6; 2. bånd, streng 5; 9. bånd, streng 4; 4. bånd, streng 3; 0. bånd, streng 2; 7. bånd, streng 1.
D# → 11. bånd, streng 6; 6. bånd, streng 5; 1. bånd, streng 4; 8. bånd, streng 3; 4. bånd, streng 2; 11. bånd, streng 1.
Bb → 6. bånd, streng 6; 1. bånd, streng 5; 8. bånd, streng 4; 3. bånd, streng 3; 11. bånd, streng 2; 6. bånd, streng 1.
Eb → 11. bånd, streng 6; 6. bånd, streng 5; 1. bånd, streng 4; 8. bånd, streng 3; 4. bånd, streng 2; 11. bånd, streng 1.
Gb → 2. bånd, streng 6; 9. bånd, streng 5; 4. bånd, streng 4; 11. bånd, streng 3; 7. bånd, streng 2; 2. bånd, streng 1.
C# → 9. bånd, streng 6; 4. bånd, streng 5; 11. bånd, streng 4; 6. bånd, streng 3; 2. bånd, streng 2; 9. bånd, streng 1.
E → 0. bånd, streng 6; 7. bånd, streng 5; 2. bånd, streng 4; 9. bånd, streng 3; 5. bånd, streng 2; 0. bånd, streng 1.
F → 1. bånd, streng 6; 8. bånd, streng 5; 3. bånd, streng 4; 10. bånd, streng 3; 6. bånd, streng 2; 1. bånd, streng 1.
G# → 4. bånd, streng 6; 11. bånd, streng 5; 6. bånd, streng 4; 1. bånd, streng 3; 9. bånd, streng 2; 4. bånd, streng 1.
B → 7. bånd, streng 6; 2. bånd, streng 5; 9. bånd, streng 4; 4. bånd, streng 3; 0. bånd, streng 2; 7. bånd, streng 1.
A → 5. bånd, streng 6; 0. bånd, streng 5; 7. bånd, streng 4; 2. bånd, streng 3; 10. bånd, streng 2; 5. bånd, streng 1.
G → 3. bånd, streng 6; 10. bånd, streng 5; 5. bånd, streng 4; 0. bånd, streng 3; 8. bånd, streng 2; 3. bånd, streng 1.
C → 8. bånd, streng 6; 3. bånd, streng 5; 10. bånd, streng 4; 5. bånd, streng 3; 1. bånd, streng 2; 8. bånd, streng 1.
A# → 6. bånd, streng 6; 1. bånd, streng 5; 8. bånd, streng 4; 3. bånd, streng 3; 11. bånd, streng 2; 6. bånd, streng 1.
Gb → 2. bånd, streng 6; 9. bånd, streng 5; 4. bånd, streng 4; 11. bånd, streng 3; 7. bånd, streng 2; 2. bånd, streng 1.
D# → 11. bånd, streng 6; 6. bånd, streng 5; 1. bånd, streng 4; 8. bånd, streng 3; 4. bånd, streng 2; 11. bånd, streng 1.
B → 7. bånd, streng 6; 2. bånd, streng 5; 9. bånd, streng 4; 4. bånd, streng 3; 0. bånd, streng 2; 7. bånd, streng 1.
Ab → 4. bånd, streng 6; 11. bånd, streng 5; 6. bånd, streng 4; 1. bånd, streng 3; 9. bånd, streng 2; 4. bånd, streng 1.
Db → 9. bånd, streng 6; 4. bånd, streng 5; 11. bånd, streng 4; 6. bånd, streng 3; 2. bånd, streng 2; 9. bånd, streng 1.
D → 10. bånd, streng 6; 5. bånd, streng 5; 0. bånd, streng 4; 7. bånd, streng 3; 3. bånd, streng 2; 10. bånd, streng 1.
C → 8. bånd, streng 6; 3. bånd, streng 5; 10. bånd, streng 4; 5. bånd, streng 3; 1. bånd, streng 2; 8. bånd, streng 1.
E → 0. bånd, streng 6; 7. bånd, streng 5; 2. bånd, streng 4; 9. bånd, streng 3; 5. bånd, streng 2; 0. bånd, streng 1.
Ab → 4. bånd, streng 6; 11. bånd, streng 5; 6. bånd, streng 4; 1. bånd, streng 3; 9. bånd, streng 2; 4. bånd, streng 1.
F# → 2. bånd, streng 6; 9. bånd, streng 5; 4. bånd, streng 4; 11. bånd, streng 3; 6. bånd, streng 2; 2. bånd, streng 1.
D# → 11. bånd, streng 6; 6. bånd, streng 5; 1. bånd, streng 4; 8. bånd, streng 3; 4. bånd, streng 2; 11. bånd, streng 1.
Cb → 7. bånd, streng 6; 2. bånd, streng 5; 9. bånd, streng 4; 4. bånd, streng 3; 0. bånd, streng 2; 7. bånd, streng 1.
A# → 6. bånd, streng 6; 1. bånd, streng 5; 8. bånd, streng 4; 3. bånd, streng 3; 11. bånd, streng 2; 6. bånd, streng 1.
C → 8. bånd, streng 6; 3. bånd, streng 5; 10. bånd, streng 4; 5. bånd, streng 3; 1. bånd, streng 2; 8. bånd, streng 1.
B → 7. bånd, streng 6; 2. bånd, streng 5; 9. bånd, streng 4; 4. bånd, streng 3; 0. bånd, streng 2; 7. bånd, streng 1.
E → 0. bånd, streng 6; 7. bånd, streng 5; 2. bånd, streng 4; 9. bånd, streng 3; 5. bånd, streng 2; 0. bånd, streng 1.
Db → 9. bånd, streng 6; 4. bånd, streng 5; 11. bånd, streng 4; 6. bånd, streng 3; 2. bånd, streng 2; 9. bånd, streng 1.
A → 5. bånd, streng 6; 0. bånd, streng 5; 7. bånd, streng 4; 2. bånd, streng 3; 10. bånd, streng 2; 5. bånd, streng 1.
G → 3. bånd, streng 6; 10. bånd, streng 5; 5. bånd, streng 4; 0. bånd, streng 3; 8. bånd, streng 2; 3. bånd, streng 1.
F# → 2. bånd, streng 6; 9. bånd, streng 5; 4. bånd, streng 4; 11. bånd, streng 3; 7. bånd, streng 2; 2. bånd, streng 1.
D → 10. bånd, streng 6; 5. bånd, streng 5; 0. bånd, streng 4; 7. bånd, streng 3; 3. bånd, streng 2; 10. bånd, streng 1.
Bb → 6. bånd, streng 6; 1. bånd, streng 5; 8. bånd, streng 4; 3. bånd, streng 3; 11. bånd, streng 2; 6. bånd, streng 1.
F → 1. bånd, streng 6; 8. bånd, streng 5; 3. bånd, streng 4; 10. bånd, streng 3; 6. bånd, streng 2; 1. bånd, streng 1.
Db → 9. bånd, streng 6; 4. bånd, streng 5; 11. bånd, streng 4; 6. bånd, streng 3; 2. bånd, streng 2; 9. bånd, streng 1.
A → 5. bånd, streng 6; 0. bånd, streng 5; 7. bånd, streng 4; 2. bånd, streng 3; 10. bånd, streng 2; 5. bånd, streng 1.
Ab → 4. bånd, streng 6; 11. bånd, streng 5; 6. bånd, streng 4; 1. bånd, streng 3; 9. bånd, streng 2; 4. bånd, streng 1.
Cb → 7. bånd, streng 6; 2. bånd, streng 5; 9. bånd, streng 4; 4. bånd, streng 3; 0. bånd, streng 2; 7. bånd, streng 1.
  • gripebrettet/eksempel_7_-_alle_strenger_1.txt
  • Sist endret: 13 år siden
  • av admin