gripebrettet:eksempel_1_-_streng_6

Eksempel 1 - på sjette streng (og første streng)

Lokaliser notene på 6. streng: Visualiser og se for deg at du i tanken flyr inn til strengen og fram til det rette båndet. (Det er det samme notene på streng 1 og 6, de har de samme notene i samme bånd, bare med to oktavers forskjell).

Visualiser / lage et sinnbilde av i hvilke bånd følgende noter befinner seg på 6. streng:

A# → 6. bånd
G# → 4. bånd
C# → 9. bånd
Ab → 4. bånd
B → 7. bånd
F → 1. bånd
D# → 11. bånd
Bb → 6. bånd
E → 12. bånd
C# → 9. bånd
F → 1. bånd
G → 3. bånd
C → 8. bånd
Gb → 2. bånd
Cb → 7. bånd
D# → 11. bånd
Bb → 6. bånd
Eb → 11. bånd
C → 8. bånd
G# → 4. bånd
E → 12. bånd
B → 7. bånd
G → 3. bånd
A# → 6. bånd
Ab → 4. bånd
Gb → 2. bånd
A → 5. bånd
D# → 11. bånd
B → 7. bånd
Gb → 2. bånd
A# → 6. bånd
Db → 9. bånd
D → 10. bånd
C → 8. bånd
Gb → 2. bånd
E → 12. bånd
Ab → 4. bånd
Gb → 2. bånd
D# → 11. bånd
Cb → 7. bånd
A# → 6. bånd
C → 8. bånd
B → 7. bånd
E → 12. bånd
A → 5. bånd
G → 3. bånd
F# → 2. bånd
Bb → 6. bånd
A → 5. bånd
F# → 2. bånd
F → 1. bånd
Db → 9. bånd
Cb → 7. bånd
F# → 2. bånd
G → 3. bånd
C# → 9. bånd
Db → 9. bånd
Bb → 6. bånd
G# → 4. bånd
E → 12. bånd
D# → 11. bånd
F# → 2. bånd
D → 10. bånd
Cb → 7. bånd
D → 10. bånd
Bb → 6. bånd
Eb → 11. bånd
Db → 9. bånd
B → 7. bånd
G# → 4. bånd
F → 1. bånd
A → 5. bånd
D → 10. bånd
Gb → 2. bånd
Db → 9. bånd
D# → 11. bånd
G# → 4. bånd
F# → 2. bånd
A → 5. bånd
Eb → 11. bånd
Ab → 4. bånd
F# → 2. bånd
F → 1. bånd
G → 3. bånd
C# → 9. bånd
Eb → 11. bånd
C → 8. bånd
A# → 6. bånd
D → 10. bånd
Ab → 4. bånd
Cb → 7. bånd
Ab → 4. bånd
C# → 9. bånd
Eb → 11. bånd
  • gripebrettet/eksempel_1_-_streng_6.txt
  • Sist endret: 13 år siden
  • av admin