dorisk

Dorisk

Dorisk er andre modus av durskalaen. Dorisk er mao. en modal mollskala som er hentet fra fra andre skalatrinn i durskalaen. D-dorisk har de samme notene som C-durskalaen. Det svarer til de hvite tangentene på et piano fra D til D

 D dorisk
 Noter :    D - E - F - G - A - B - C - D
 Noteavstand:   2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1 

Når man skal spille den kan altså den doriske skalaen betraktes som en heltone ned til en durskala. Slik kan D-dorisk da spilles som C.

 • dorisk.txt
 • Sist endret: 4 år siden
 • av admin