testside

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
testside [d.m.Y H:i]
admin
testside [d.m.Y H:i] (nåværende versjon)
admin
Linje 2: Linje 2:
  
  
-<html> 
- <svg height="134" version="1.1" width="138" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="overflow: hidden;position: relative;left: -0.5px;user-select: none"> 
  
-     
-     
-     
- 
-     
- 
-     
- 
-     
-  <text text-anchor="middle" fill="#333333" font-size="18px" x="72" y="13"> 
-    <tspan dy="6.9296875"><!---->Gm7<!----></tspan> 
-  </text> 
- 
- 
-     
-  <path fill="none" stroke="#333333" d="M32,36L112,36" stroke-width="3"></path> 
- 
- 
- 
-     
-  <g>     
-     <!-- Strings --> 
-    <path stroke="#000000" d="M32,36L112,36"></path> 
-    <path stroke="#000000" d="M32,52L112,52"></path> 
-    <path stroke="#000000" d="M32,68L112,68"></path> 
-    <path stroke="#000000" d="M32,84L112,84"></path> 
-    <path stroke="#000000" d="M32,100L112,100"></path> 
-    <path stroke="#000000" d="M32,116L112,116"></path> 
- 
-    <path stroke="#000000" d="M32,132L112,132"></path> 
- 
- 
-    <!-- Frets --> 
-    <path stroke="#000000" d="M32,36L32,132"></path> 
-    <path stroke="#000000" d="M48,36L48,132"></path> 
-    <path stroke="#000000" d="M64,36L64,132"></path> 
-    <path stroke="#000000" d="M80,36L80,132"></path> 
-    <path stroke="#000000" d="M96,36L96,132"></path> 
-    <path stroke="#000000" d="M112,36L112,132"></path> 
-  </g> 
-    
-  <text x="16" text-anchor="middle" fill="#000000" font-size="13px" y="76"> 
-    <tspan dy="4.1640625"><!---->3<!----></tspan> 
-  </text> 
-  <circle fill="#333333" stroke="#333333" cx="32" cy="76" r="6"> 
-  </circle> 
-  <text y="28" text-anchor="middle" fill="#333333" font-size="12px" x="48"> 
-    <tspan dy="3.1171875">x</tspan> 
-  </text> 
-  <circle fill="#333333" stroke="#333333" cx="64" cy="76" r="6"> 
-  </circle> 
-  <circle fill="#333333" stroke="#333333" cx="80" cy="76" r="6"> 
-  </circle> 
-  <circle fill="#333333" stroke="#333333" cx="96" cy="76" r="6">  </circle> 
-  <text y="28" text-anchor="middle" fill="#333333" font-size="12px" x="112"> 
-    <tspan dy="3.1171875">x</tspan> 
-  </text> 
-    </svg> 
-</html> 
  
  
Linje 434: Linje 373:
 Dm9 Dm9
 {{:d-dorisk-skala_gitar.swf?900x185|}} {{:d-dorisk-skala_gitar.swf?900x185|}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<html>
 +      <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;align-items:center;"> 
 +        <!---->
 +            <div style="margin-top:0.5rem;padding-top:0.5rem;padding-bottom:0.5rem;">
 +              <div style="height: 1.2em;">
 +                    
 +              </div>
 +              <div style="margin-top: 0.5rem;">
 +                
 +    <svg height="134" version="1.1" width="138" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="overflow: hidden;position: relative;left: -0.5px;user-select: none">
 +
 +    
 +    
 +    
 +
 +    
 +
 +    
 +
 +    
 +  <text text-anchor="middle" fill="#333333" font-size="18px" x="72" y="13">
 +    <tspan dy="6.9296875"><!---->Bbm7<!----></tspan>
 +  </text>
 +
 +
 +    
 +  <path fill="none" stroke="#333333" d="M32,36L112,36" stroke-width="3"></path>
 +
 +
 +
 +    
 +  <g>    
 +     <!-- Strings -->
 +    <path stroke="#000000" d="M32,36L112,36"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M32,52L112,52"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M32,68L112,68"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M32,84L112,84"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M32,100L112,100"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M32,116L112,116"></path>
 +
 +    <path stroke="#000000" d="M32,132L112,132"></path>
 +
 +
 +    <!-- Frets -->
 +    <path stroke="#000000" d="M32,36L32,132"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M48,36L48,132"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M64,36L64,132"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M80,36L80,132"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M96,36L96,132"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M112,36L112,132"></path>
 +  </g>
 +
 +
 +    
 +  <text x="16" text-anchor="middle" fill="#000000" font-size="13px" y="124">
 +    <tspan dy="4.1640625"><!---->6<!----></tspan>
 +  </text>
 +
 +    
 +
 +    <!----><!---->
 +  <circle fill="#333333" stroke="#333333" cx="32" cy="124" r="6">
 +  </circle>
 +<!----><!----><!---->
 +  <text y="28" text-anchor="middle" fill="#333333" font-size="12px" x="48">
 +    <tspan dy="3.1171875">x</tspan>
 +  </text>
 +<!----><!----><!---->
 +  <circle fill="#333333" stroke="#333333" cx="64" cy="124" r="6">
 +  </circle>
 +<!----><!----><!---->
 +  <circle fill="#333333" stroke="#333333" cx="80" cy="124" r="6">
 +  </circle>
 +<!----><!----><!---->
 +  <circle fill="#333333" stroke="#333333" cx="96" cy="124" r="6">
 +  </circle>
 +<!----><!----><!---->
 +  <text y="28" text-anchor="middle" fill="#333333" font-size="12px" x="112">
 +    <tspan dy="3.1171875">x</tspan>
 +  </text>
 +<!----><!---->
 +      
 +    </svg>
 +  
 +              </div>
 +            </div>
 +          <!---->
 +            <div style="margin-top:0.5rem;padding-top:0.5rem;padding-bottom:0.5rem;">
 +              <div style="height: 1.2em;">
 +                    
 +              </div>
 +              <div style="margin-top: 0.5rem;">
 +                
 +    <svg height="134" version="1.1" width="138" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="overflow: hidden;position: relative;left: -0.5px;user-select: none">
 +
 +    
 +    
 +    
 +
 +    
 +
 +    
 +
 +    
 +  <text text-anchor="middle" fill="#333333" font-size="18px" x="72" y="13">
 +    <tspan dy="6.9296875"><!---->Eb9<!----></tspan>
 +  </text>
 +
 +
 +    
 +  <path fill="none" stroke="#333333" d="M32,36L112,36" stroke-width="3"></path>
 +
 +
 +
 +    
 +  <g>    
 +     <!-- Strings -->
 +    <path stroke="#000000" d="M32,36L112,36"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M32,52L112,52"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M32,68L112,68"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M32,84L112,84"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M32,100L112,100"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M32,116L112,116"></path>
 +
 +    <path stroke="#000000" d="M32,132L112,132"></path>
 +
 +
 +    <!-- Frets -->
 +    <path stroke="#000000" d="M32,36L32,132"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M48,36L48,132"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M64,36L64,132"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M80,36L80,132"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M96,36L96,132"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M112,36L112,132"></path>
 +  </g>
 +
 +
 +    
 +  <text x="16" text-anchor="middle" fill="#000000" font-size="13px" y="108">
 +    <tspan dy="4.1640625"><!---->5<!----></tspan>
 +  </text>
 +
 +    
 +
 +    <!----><!---->
 +  <text y="28" text-anchor="middle" fill="#333333" font-size="12px" x="32">
 +    <tspan dy="3.1171875">x</tspan>
 +  </text>
 +<!----><!----><!---->
 +  <circle fill="#333333" stroke="#333333" cx="48" cy="124" r="6">
 +  </circle>
 +<!----><!----><!---->
 +  <circle fill="#333333" stroke="#333333" cx="64" cy="108" r="6">
 +  </circle>
 +<!----><!----><!---->
 +  <circle fill="#333333" stroke="#333333" cx="80" cy="124" r="6">
 +  </circle>
 +<!----><!----><!---->
 +  <circle fill="#333333" stroke="#333333" cx="96" cy="124" r="6">
 +  </circle>
 +<!----><!----><!---->
 +  <text y="28" text-anchor="middle" fill="#333333" font-size="12px" x="112">
 +    <tspan dy="3.1171875">x</tspan>
 +  </text>
 +<!----><!---->
 +      
 +    </svg>
 +  
 +              </div>
 +            </div>
 +          <!---->
 +            <div style="margin-top:0.5rem;padding-top:0.5rem;padding-bottom:0.5rem;">
 +              <div style="height: 1.2em;">
 +                    
 +              </div>
 +              <div style="margin-top: 0.5rem;">
 +                
 +    <svg height="134" version="1.1" width="138" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="overflow: hidden;position: relative;left: -0.5px;user-select: none">
 +
 +    
 +    
 +    
 +
 +    
 +
 +    
 +
 +    
 +  <text text-anchor="middle" fill="#333333" font-size="18px" x="72" y="13">
 +    <tspan dy="6.9296875"><!---->Abmaj7<!----></tspan>
 +  </text>
 +
 +
 +    
 +  <path fill="none" stroke="#333333" d="M32,36L112,36" stroke-width="3"></path>
 +
 +
 +
 +    
 +  <g>    
 +     <!-- Strings -->
 +    <path stroke="#000000" d="M32,36L112,36"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M32,52L112,52"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M32,68L112,68"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M32,84L112,84"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M32,100L112,100"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M32,116L112,116"></path>
 +
 +    <path stroke="#000000" d="M32,132L112,132"></path>
 +
 +
 +    <!-- Frets -->
 +    <path stroke="#000000" d="M32,36L32,132"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M48,36L48,132"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M64,36L64,132"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M80,36L80,132"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M96,36L96,132"></path>
 +    <path stroke="#000000" d="M112,36L112,132"></path>
 +  </g>
 +
 +
 +    
 +  <text x="16" text-anchor="middle" fill="#000000" font-size="13px" y="92">
 +    <tspan dy="4.1640625"><!---->4<!----></tspan>
 +  </text>
 +
 +    
 +
 +    <!----><!---->
 +  <circle fill="#333333" stroke="#333333" cx="32" cy="92" r="6">
 +  </circle>
 +<!----><!----><!---->
 +  <text y="28" text-anchor="middle" fill="#333333" font-size="12px" x="48">
 +    <tspan dy="3.1171875">x</tspan>
 +  </text>
 +<!----><!----><!---->
 +  <circle fill="#333333" stroke="#333333" cx="64" cy="108" r="6">
 +  </circle>
 +<!----><!----><!---->
 +  <circle fill="#333333" stroke="#333333" cx="80" cy="108" r="6">
 +  </circle>
 +<!----><!----><!---->
 +  <circle fill="#333333" stroke="#333333" cx="96" cy="92" r="6">
 +  </circle>
 +<!----><!----><!---->
 +  <text y="28" text-anchor="middle" fill="#333333" font-size="12px" x="112">
 +    <tspan dy="3.1171875">x</tspan>
 +  </text>
 +<!----><!---->
 +      
 +    </svg>
 +  
 +              </div>
 +            </div>
 +          <!---->
 +      </div>
 +</html>
  • testside.txt
  • Sist endret: 4 måneder siden
  • av admin