7sus4b9

Jazzakkord som har en moderne klang. Med for eksempel G som grunntone, kan den være besifret som G7sus4b9, G7sus4(b9), eller G7susb9.

G7sus4b9 har akkordtonene G-C-D-Bb-Ab, svarer til intervallene 1-4-5-b7-b9.

Tenkt som 9sus4 (D9sus4:x5555x) med liten none (G7sus4b9:x5554x), eller en none-akkord (D9 for eksempel) der du forstørret ters og liten none (D9:x5455x → D9sus4:x5555x → D7sus4b9:x5554x).

Du kan se bort fra kvinten og tenkt den som molltreklang en heltone under grunntonen. G7sus4b9 blir da Fm/G.

|--------1-------4----------8---------------------- 
|----1---1---6---6----9-----9---------------------- 
|----1---1---5---5----10----10--------------------- 
|----3-------6--------10--------------------------- 
|---------------------10----10--------------------- 
|----3---3---3---3--------------------------------- 

Eller du kan betrakte en G7sus4b9 som en m7b5-akkord fra kvinten av 7sus4b9-akkorden. Med G7sus4b9 får du da Dm7b5/G

        Dm7b5 
 
|----1---4----8-----10-------------- 
|----1---3----6-----9--------------- 
|----1---5----7-----10-------------- 
|----0---3----6-----10-------------- 
|----------------------------------- 
|----------------------------------- 
        Dm7b5/G 
 
|----1---4----8-----10-------------- 
|----1---3----6-----9----9---------- 
|----1---5----7-----10---10--------- 
|----0---3----6-----10---10--------- 
|-------------10----10---10--------- 
|----3---3-------------------------- 
 • 7sus4b9.txt
 • Sist endret: 7 år siden
 • av admin